157-0474/02 – Kvantitativní metody (KMk)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentovi metodické znalosti jako aplikační systémové disciplíny a to zejména v oblastech lineárního programování a síťové analýzy. Aplikace vybraných kvantitativních metod posilují dovednosti logického a systémového uvažování studentů při řešení rozhodovacích problémů v ekonomických systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Operační výzkum jako systémový základ kvantitativního přístupu k rozhodování. Vývoj a systémové znaky operačního výzkumu. Proces ekonomicko-matematické modelování. Klasifikace metod operačního výzkumu, využitelnost při řešení ekonomických úloh. 2. Úvod do lineárního programování (LP) + obecný postup řešení optimalizační úlohy + části matematického modelu + množina přípustných řešení + možný počet řešení úlohy LP + typizované úlohy LP. 3. Grafické řešení úlohy LP – obecný postup, omezení pro využití grafického řešení, možné množiny přípustných řešení, důsledky omezení typu rovnice v modelech, citlivostní analýza optima v grafickém řešení, možná řešení úloh LP. 4. Kanonický tvar úlohy LP, simplexová tabulka, algoritmus řešení pro jednofázovou a dvoufázovou simplexovou metodu, jednotlivé kroky simplexové metody, interpretace simplexových tabulek. 5. Dualita úloh LP – význam duality, základní věty o dualitě, symetrické a asymetrické duální modely, stínové ceny a jejich využití pro citlivostní analýzu, intervaly stability řešení. 6. Dopravní úlohy – specifikace dopravních úloh, klasifikace dopravních úloh, hledání přípustného řešení (VAM, MSR, IM), hledání optimálního řešení – MODI. 7. Vícekriteriální lineární programování – motivace a uplatnění, dominance řešení, agregace účelových funkcí dle stanovených vah, úlohy s kompromisním řešením. 8. Úvod do síťové analýzy (SA) a teorie grafů – zasazení do rámce projektového řízení, cíl a možnost uplatnění, klasifikace a vymezení metod síťové analýzy, zadání projektu a vytváření síťového grafu, fiktivní hrany. 9. CPM- časová analýza v síťovém grafu, typy rezerv a jejich význam, kritická cesta a její analýza, procento kritičnosti a možnosti využití z pohledu řízení rizik, odkritičnění projektu, lineární diagram, analýza zdrojů projektu. 10. Metoda PERT – stochastická časová analýza, hustota rozdělení délky trvání činností a charakteristiky střední hodnoty a variability, hustota rozdělení nejdříve možného termínu ukončení celého projektu a odpovídající charakteristiky, typické úlohy využití metody PERT.

Povinná literatura:

FÁBRY, Jan. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 9788074310669. JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3. ŠUBRT, Tomáš a kol. Ekonomicko-matematické metody. 3. upravené a rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-762-7.

Doporučená literatura:

DOSKOČIL, Radek. Kvantitativní metody. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2019. 262 s. ISBN: 978-80-214-5716-4. FIALA, Petr. Operační výzkum: nové trendy. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 9788074310362. PRICE, A. Joshua. Quantitative Methods. Independently published, 2023. 293 p. ISBN 979-8387351877.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – zápočtový test z lineárního programování + zápočtový test ze síťové analýzy + zápočet ze strukturní analýzy Závěrečná zkouška

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Zápočet – zápočtový test z lineárního programování + zápočtový test ze síťové analýzy + rychlotesty v průběhu semestru Závěrečná zkouška

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1.Operační výzkum jako systémový základ kvantitativního přístupu k rozhodování. Vývoj a systémové znaky operačního výzkumu. Proces ekonomicko-matematického modelování. Klasifikace metod operačního výzkumu, využitelnost při řešení ekonomických úloh. 2.Úvod do lineárního programování (LP) + obecný postup řešení optimalizační úlohy + části matematického modelu + množina přípustných řešení + možný počet řešení úlohy LP + typizované úlohy LP. 3.Grafické řešení úlohy LP – obecný postup, omezení pro využití grafického řešení, možné množiny přípustných řešení, důsledky omezení typu rovnice v modelech, citlivostní analýza optima v grafickém řešení, možná řešení úloh LP. 4.Dualita úloh LP – význam duality, základní věty o dualitě, symetrické a asymetrické duální modely, stínové ceny a jejich využití pro citlivostní analýzu, intervaly stability řešení. 5.Dopravní úlohy – specifikace dopravních úloh, klasifikace dopravních úloh, hledání přípustného řešení (VAM, MSR, IM), hledání optimálního řešení – MODI. 6.Vícekriteriální lineární programování – motivace a uplatnění, dominance řešení, agregace účelových funkcí dle stanovených vah, úlohy s kompromisním řešením. 7.Úvod do síťové analýzy (SA) a teorie grafů – zasazení do rámce projektového řízení, cíl a možnost uplatnění, klasifikace a vymezení metod síťové analýzy, zadání projektu a vytváření síťového grafu, fiktivní hrany. 8.CPM - časová analýza v síťovém grafu, typy rezerv a jejich význam, kritická cesta a její analýza, procento kritičnosti a možnosti využití z pohledu řízení rizik, odkritičnění projektu, lineární diagram, analýza zdrojů projektu. 9.Metoda PERT – stochastická časová analýza, hustota rozdělení délky trvání činností a charakteristiky střední hodnoty a variability, hustota rozdělení nejdříve možného termínu ukončení celého projektu a odpovídající charakteristiky, typické úlohy využití metody PERT. 10. Strukturní analýza - grafická vizualizace prvků a vazeb socio-ekonomického systému, základní zákonitosti a vztahy. 11. Strukturní analýza - šachovnicová tabulka, rovnováha otevřeného leontievovského modelu s odbytem a vstupy, aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23 2
                Test LP - lineární programování Písemka 20  10 2
                Test SA - síťová analýza Písemka 15  8 2
                Test STA - strukturní analýza Písemka 10  5 2
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: Podmínka absolvování: - aktivní účast ve výuce, - úspěšné absolvování jednotlivých testů v daných termínech, - zkouška – kombinovaná (test + ústní dozkoušení)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínka absolvování: - aktivní účast ve výuce, - úspěšné absolvování jednotlivých testů v daných termínech, - zkouška – kombinovaná (test + ústní dozkoušení)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní