157-0511/03 – Decision Making Methods (DMM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Students are able to: - define a relationship between decision-making and other components of supervisory process; - classify the decision-making processes form various points of view; - describe the phases of the decision-making process; - use appropriate mehods for identifiaction and determination of weights and their scaling; - use basic methods of decision-making under the risk and uncertainty, scenario building; - use multiobjective decision-making methods under the certainty, - describe the basic approaches to multiobjective optimization.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Decision making is a key to the management responsibility and the basic management attribute. The decision-making is the elementary comptetence of managers. This process is the essential way how to make a change and how to ensure the effective functioning of the system. This subject contains of the description of basic properties of the decision-making processes and methods suitable for solving the various kinds of decision-making problems. Syllabus: 1) Introduction to the decision-making (from the initial problem to the consequences of the decision. 2) Classification of the decision-making problems from various points of view, practical examples. 3) Phases of the decision-making process and their description, common mistakes in practice. 4) Formulation of the decision-making problem - identification and formulation of variants and criteria, data type and their characteristics (qualitative x quantitative data). 5) Decision-making problems under the risk with the one objective, decision trees, scenario building. 6) Decision-making under uncertainty - profit and loss criteria (Waldo, Hurwitz, Laplace, Savage). 7) Assessment of weights - scales of weights measuring, methods of weights determination - pairwise comparison (Fuller triangles), Saaty method, scaling of the weights. 8) Basics of the multiobjective decision-making and its characteristics - the method of the weighted order, distance from dummy (fictive) variant. 9) AHP method (condition of use, principles, practical example). 10) ELECTRE method (condition of use, principles, practical example). 11) PROMETHE method (condition of use, principles, practical example). 12) GAIA - graphical extension of the PROMETHE method. 13) Principles and characteristics of the mono-objective optimization. 14) Principles and characteristics of the multi-objective optimization.

Povinná literatura:

RAMÍK, J., PERZINA, R. Modern methods of evaluation and decision making. Karviná: Silesian University in Opava, 2008. ISBN: 978-80-7248-497-3. WISNIEWSKI, Mik. Quantitative Methods for Decision Makers. 5th Edition. Harlow: Prentice Hall, 2011. ISBN: 978-0-273-71207-7.

Doporučená literatura:

ANDERSON, R. David et al. An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making. Mason: South-western Cengage Learning, 2012. ISBN: 978-1-111-53222-2. HILLIER, S. Frederick, LIEBERMAN, J., Gerald. Introduction to Operations Research. 9th edition. New York: McGraw-Hill, 2011. ISBN: 978-0-07-337629-5. TAHA, A., Hamdy. Operations Research: An Introduction. 9th Edition. New Jersey: Pearson, 2010. ISBN: 9780131391994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

projekt, obhajoba, využití SW a HW

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět a cíl teorie rozhodování. * Rozhodování v řízení. * Rozhodování jako specifický druh výběru. * Rozhodovací proces jako posloupnost rozhodování v čase. * Základní předpoklady účelného rozhodnutí. 2. Typologie rozhodovacích procesů. * Rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika. * Rozhodování exaktní, empiricko-intuitivní, heuristické. * Rozhodování individuální a kolektivní. * Rozhodování programované a neprogramované. * Rozhodování globální a dílčí. * Rozhodování dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. * Rozhodování strategické, taktické a operativní. 3. Struktura rozhodovacího procesu. * Identifikace (vymezení problému a stanovení cílů, analýza faktorů rozhodování, určení kritérií a pravidel, rozpoznání a tvorba variant). * Komputace (prognózování důsledků volby varant, experimentování s variantami, hodnocení variant, přijetí rozhodnutí). * Interpretace (konečná formulace rozhodnutí, prostředky realizace a kontroly). 4. Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty. * Základní rozhodovací matice. * Celkové očekávané důsledky, pravidlo minimaxima, Savageovo, Hurwitzovo. 5. Metody rozhodování, jejich charakteristika. * Jednoduché metody rozhodování. * Matematické metody a operační výzkum. * Ostatní metody. 6. Jednoduché metody výběru nejvhodnější varianty. * Stupnice nominální, ordinální, kardinální. * Vážené hodnocení. 7.- 8. Logicko analytické metody. * Rozhodovací analýza a její struktura. * Aplikace rozhodovací analýzy. 9.-10. Metody využívající poznatků teorie grafů. * Rozhodovací stromy deterministické a stochastické. * Rozhodovací stromy s časovou a věcnou sekvencí. 11. Rozhodovací sítě. * Rozhodovací sítě deterministické a stochastické. 12. Formálně - logické metody. * Rozhodovací tabulky a její kvadranty. * Rozhodovací tabulky s vymezenou a smíšenou volbou. 13.-14. Ostatní metody. * Prognostické metody založené na informacích expertů individuální formy, kolektivní formy. * Prognostické metody založené a extrapolaci. * Prognostické metody založené na systémovém přístupu. * Hodnotová analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.