157-0526/01 – Organizační projektování (OPe)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je diskutovat metodologická východiska spojená s organizačním projektováním, identifikovat organizační problémy, navrhovat organizační strukturu a vyhodnocovat návrh organizačních opatření. Studenti získají potřebné znalosti v oblasti tvorby organizačních míst, organizační struktury a přístupů k hodnocení pracovníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají potřebné znalosti v oblasti tvorby organizačních míst, organizační struktury a přístupů k hodnocení pracovníků. Kurs je zaměřen na základy organizačního projektování, organizační diagnostiku, návrh efektivní organizace a metody navrhování organizační struktury.

Povinná literatura:

KIROVOVÁ, Iva. Organizační chování. 1. díl. 2. aktualizované vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. Series of economics textbooks, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2017, vol. 19, 198 s. ISBN 978-80-248-4032-1. KRYŠKOVÁ, Šárka. Nestátní neziskové organizace. Právní úprava, účetnictví, audit, daně. Praha: Leges, 2019, 302 s. ISBN 9788075023780. LOCHMANOVÁ, Alena. Personalistika. Základy personalistiky. Prostějov: Nakladatelství a vydavatelství Computer Media, 2016, 108 s. ISBN 978-80-7402-282-1.

Doporučená literatura:

BĚLOHLÁVEK, František. 25 typů lidí - jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada, 2016, 3. rozšířené vydání. 176 s. ISBN 978-80-271-9405-6. CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistika: dvanáctero správného vedení personální agendy. 6. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2020, 676 s. ISBN 978-80-7598-976-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student musí vytvořit projekt k danému tématu a elektronicky ho odevzdat do LMS. Je vyžadována minimálně 50% účast na cvičení a přednáškách.

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je založen na zpracování a prezentaci projektu. Zkouška je složena ze dvou částí - ústní a písemné.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a význam organizačního projektování. Metodologická východiska a přístupy k organizačnímu projektování. 2. Modelová a počítačová podpora organizačního projektování. Softwarové produkty, popis, struktura. 3. Modelová a počítačová podpora analýzy faktorů ovlivňujících strukturování organizace. Velikost, stáří, okolí, strategie, technologie, struktura, globalizace. 4. Formální organizační struktury. Charakteristika jednotlivých forem, jejich výhody a nevýhody. 5. Cíle organizačního projektování. Přístupy ke stanovení cílů. 6. Struktura organizačního projektování. Organizační projektování jako rozhodovací proces. 7. Organizační diagnostika. Cíle, zaměření, základní etapy, metody. 8. Navrhování organizačních pozic. Specializace práce, formalizace chování, výchova a školení. 9. Navrhování organizačních jednotek. Principy jejich tvorby, stanovení jejich velikosti. 10. Dimenze delegování rozhodování. Centralizace, decentralizace, problematika delegování. 11. Dimenze formalizace. Organizační a řídící normy, jejich význam a tvorba. 12. Strukturální konfigurace. Jednoduchá organizační struktura, strojní a profesionální byrokracie, divizionální formy, hybridy. 13. Personalistika a její vztah k organizování. Metody a přístupy k hodnocení pracovníků. Význam při tvorbě organizačních opatření. 14. Organizování procesů. Metody a modely organizování procesů. Modelová a počítačová podpora analýzy a navrhování procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  23 3
Rozsah povinné účasti: Je vyžadována minimálně 50% účast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.