157-0586/01 – Softwarová podpora managementu (SSM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Navrhovat organizační struktury pomocí softwarového nástroje. Navrhovat organizační strukturu pro různé typy organizací. Navrhovat a editovat databázi pracovníků a organizačních útvarů. Navrhovat podnikovou strategii a formulovat ji pomocí metrik. Formulovat požadavky na pracovníky a stanovovat jejich roli v organizaci. Definovat kritéria hodnocení pracovníků s využitím softwarové podpory.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

Cejthamr, V., Dědina, J.: Management a organizační chování. Grada Publishing, Praha, 2010. Křížová, A.: Teorie organizace I.: VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2000.

Doporučená literatura:

Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2007. Armstrong, M.: Odměňování pracovníků. Grada Publishing, Praha,2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Is not defined.

Další požadavky na studenta

.......................................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Organization and its surrounding and Informations pyramid 2. Attis - software support - description and main parts 3. Attis and its support by creating of Organization structure 4. Attis and its support by creating of BSC method 5. Attis and its support at staff evaluation ... 6. Attis and its support at reporting

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: Je vyžadována minimálně 50% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet je podmíněn odevzdáním projektu. Účast u ISP není vyžadována. Zkouška probíhá ústní formou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.