157-0588/02 – Úvod do ekonometrie (INECON)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - umět popsat a aplikovat proces analýzy ekonomických časových řad, - pochopit proces modelování chování ekonomických systému na základě regresní analýzy, - zvolit a využít možnosti a vhodné metody k formulaci, odhadování, verifikaci i predikci modelovaných systémů, - vysvětlit souvislosti chování teoretických ekonomických systémů s modelovanými empirickými výsledky a provádět odpovídající modifikace a korekce modelu, - využít odhadnuté regresní modely k predikci a stanovení úspěšnosti předvídání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je pochopení a zvládnutí procesu ekonometrické analýzy ekonomického chování individuálních subjektů (např. firem) pomocí průřezového, resp. panelového ekonometrického modelování.

Povinná literatura:

1. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western: College Publishers, 2018. 816 s. ISBN-13: 978-1-111-53104-1. 2. STOCK, James H. a WATSON, Mark W. Introduction to Econometrics. Addison-Wesley Longman, 2018. 800 s. ISBN-13: 978-0134461991. 3. GREENE, William H. Econometric Analysis. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2017. 1176 s. ISBN-13: 978-0134461366.

Doporučená literatura:

1. KOOP, Gary, ed. Bayesian Econometric Methods (Econometric Exercises). Cambridge University Press, 2019. 376 s. ISBN-13: 978-1108437493. 2. HEISS, Florian. Using R for Introductory Econometrics. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2020, 378 s. ISBN-13: 978-1523285136. 3. HEISS, Florian. Using Python for Introductory Econometrics. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2020. 428 s. ISBN-13: ‎ 979-8648436763.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách (60%) a cvičení (80%). Odevzdání a obhájení semestrálního projektu.

E-learning

LMS Moodle: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=111561

Další požadavky na studenta

Podmínkami ukončení kurzu je získat minimálně 23 bodů ze zápočtového projektu, účast na cvičením minimálně 80%, ústní zkouška minimálně 28 bodů z 55 tj. získat 51 bodů ze 100.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Analýza časových řad (základní charakteristiky, grafická analýza, transformace časových řad, dekompozice časové řady). 2. Lineární regresní model (formulace, odhad, specifikace, předpoklady, MNČ) 3. Verifikace odhadnutého modelu (statistická verifikace, autokorelace, heteroskedasticita, multikolinearita, ekonomická verifikace). 4. Předvídání (klasifikace předpovědí, bodová a intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, přesnost předvídání). 5. Testování normality reziduální složky (grafické posouzení, sofistikované statistické testy).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Individuální semestrální projekt Semestrální projekt 53  27 2
        zkouška Ústní zkouška 47  24 2
Rozsah povinné účasti: sdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní