157-0589/01 – Business Intelligence (BI_EN)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Radek Němec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radek Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
SVA0158 Ing. Miloš Švaňa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti z oblasti aplikace manažerských informačních systémů v rámci moderní podpory řízení organizací. Studenti budou schopni rozpoznat základní aspekty využití Business Intelligence systémů pro zefektivnění rozhodovacích procesů a získají také rámcový přehled o základních SW nástrojích vztažených k této variantě počítačové podpory řízení. Studenti budou také schopni rozeznávat základní aspekty podpory rozhodování na základě reportingu a analýzy dat. Studenti se také krátce seznámí s podstatou a významem Big Data pro současný management a jaké jsou hlavní zdroje Big Data v současnosti. Studenti se také seznámí se základy a vybranými současnými trendy procesu plánování zavedení manažerského informačního systém v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

1. Decision-making fundamentals and the role of computerized decision-making support. 2. Managerial view on data and single version of truth - important aspects of the data integration and transformation. 3. Reporting and data analysis - importance of the visualization and common software tools of the MIS. 4. Big Data and its importance of the management - key sources and why do organizations need Big Data today. 5. Fundamentals of the MIS deployment planning - creation of a strategy and a feasibility study, role of the Chief Information Officer (CIO), benefits of deploying the MIS through cloud services.

Povinná literatura:

........................................

Doporučená literatura:

........................................

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

........................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy manažerských informačních systémů a principy implementace a aplikace Business Intelligence systémů pro podporu rozhodování a řízení v organizacích resp. aspekty řešení této podpory na bázi Competitive Intelligence. Rámcová osnova: 1. Úvod do principů manažerských informačních systémů a Business Intelligence; podstata systému řízení a podpory průběhu procesů systému řízení na bázi počítačové podpory, zejména prostřednictvím komponent Business Intelligence systému. 2. Základní principy dimenzionálního modelování a techniky návrhu datové základny Business Intelligence systému. 3. Architektura Business Intelligence systému, základní komponenty a vrstvy komponent architektury Data warehousing a základní aspekty sběru, uchovávání a zpracovávání strukturovaných, nestrukturovaných a polostrukturovaných dat, základní druhy úložišť v rámci Business Intelligence systému. 4. Principy návrhu a realizace datové pumpy, význam a využití metadat v ETL a ELT procesech, významné aspekty řešení kvality dat. 5. Základní druhy a aplikační aspekty softwarových nástrojů výstupního rozhraní systému, principy technik OLAP. 6. Základní podstata Competitive Intelligence, práce se zdroji dat z kategorie big data, podstata procesu kvantitativní analýzy dat a souvislosti s Competitive Intelligence, vztah k principům OLAP a manažerskému reportingu. 7. Strategické a taktické aspekty plánování a implementace Business Intelligence systému, životní cyklus systému, význam cloud computingu a EAI řešení při plánování implementace Business Intelligence systému, význam principů agilně orientovaných metodik řízení projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Oral exam Ústní zkouška 65  16
        Semestral thesis Semestrální projekt 35  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.