157-0802/01 – Operační výzkum B (OVB)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Charakterizovat další metody operačního výzkumu ve vazbě na znalosti získané v Operačním výzkumu A • Vysvětlit podstatu a praktické aplikační možnosti vybraných metod • Aplikovat modelové nástroje metod na konkrétní praktické problémy • Řešit vytvořené modely s využitím výpočetní techniky • Interpretovat a kriticky diskutovat získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Ve vazbě na Operační výzkum A dochází k rozšíření znalostí operačního výzkumu jako aplikační systémové disciplíny pro řešení ekonomických a podnikatelských problémů o složitější metody a modely. - Získání znalostí o charakteru, podstatě, aplikačních oblastech a využitelnosti vybraných metod operačního výzkumu, - tvorba a aplikace ekonomicko-matematických modelů pro podporu rozhodování v řízení, - řešení praktických problémů s využitím výpočetní techniky.

Povinná literatura:

MORAVCOVÁ, E. , BAŇAŘOVÁ, J. Operační výzkum B (kurz v prostředí Moodle, kategorie e-learning). EkF Ostrava 2005 KOLEKTIV: Operační výzkum. 2. vydání. VŠB, Ostrava 2002

Doporučená literatura:

Doporučená literatura JABLONSKÝ, J.: Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2007 LAUBER, J., HUŠEK, R.: Operační výzkum. MŠMaT, Praha 1990 HILLIER, F. S., LIEBERMAN, J. Y.: Introduction to Operations Research. Holden - Day Inc., Oakland, California 2006 KOLEKTIV: Rozhodovací procesy – metody rozhodování Ostrava 1984

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

............................................................................

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
157-0801 OVA Operační výzkum A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Teorie her - metody řešení problémů soutěže. - Klasifikace rozhodovacích situací v teorii her, modely rozhodovacích situací - hra v normálním tvaru. - Konečný antagonistický konflikt dvou inteligentních rozhodovatelů (maticová hra) a jeho řešení v ryzích strategiích 2. Smíšené rozšíření maticových her. - Vztah teorie her a lineárního programování. - Nalezení řešení maticové hry ve smíšených strategiích převodem na lineární model. 3. Neantagonistické konflikty v teorii her 4. Dynamické programování - Víceetapové procesy, jejich charakteristika - Bellmanův princip optimality v dynamickém programování 5. Základní typy úloh dynamického programování, odvození rekurentních rovnic 6. Aplikační příklady úloh dynamického programování 7. Systémy soustav hromadné obsluhy, charakteristika, klasifikace 8. Optimalizační úlohy v soustavách hromadné obsluhy. - Možnosti řešení základních úloh v soustavách hromadné obsluhy. 9. Poissonovské modely. - Vlastnosti Poissonovských soustav. - Základní modely řešení optimalizačních úloh v Poissonovských soustavách hromadné obsluhy. 10. Nepoissonovské modely soustav hromadné obsluhy. - Přístupy k řešení nepoissonovských modelů hromadné obsluhy. 11. Modely teorie obnovy - Diskontování v modelech obnovy zařízení postupně se opotřebovávajícího, náhrada zařízení zařízením jiného typu 12. Obnova zařízení selhávajícího v náhodné časové okamžiky - Strategie obnovy prvků, kriterium optimalizace - Odvození funkce pravděpodobnosti selhání 13. Simulační modely - Charakteristika a typologie simulačních modelů, - Předpoklady a principy tvorby modelů 14. Případová studie simulačního modelu

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.