157-0901/01 – Kvantitativní metody ekonomické analýzy (KMEA)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
MOC40 prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
S1A20 prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 36+24
kombinovaná Zápočet a zkouška 36+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s metodami výzkumu a kvantitativní podporou ekonomických analýz a řešení ekonomických problémů. Pochopit podstatu kvantitativní metod ekonomické analýzy a modelování. Uplatnit kvantitativní přístup v modelování ekonomických procesů k podpoře rozhodovacích a výzkumných aktivit.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Seznámit se s metodami výzkumu a kvantitativní podporou ekonomických analýz a řešení ekonomických problémů. Pochopit podstatu kvantitativní metod ekonomické analýzy a modelování. Uplatnit kvantitativní přístup v modelování ekonomických procesů k podpoře rozhodovacích a výzkumných aktivit.

Povinná literatura:

ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady (vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace). Praha: Grada Publishing, 2007. 288 stran. ISBN 978-80-247-1319-9. CIPRA, T. Finanční ekonometrie. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2008. 538 stran. ISBN 978-80-86929-43-9. DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování. Praha: Ekopress, 2010. FIALA, P.; JABLONSKÝ, J.; MAŇAS, M. Vícekriteriální rozhodování. Praha: Ediční oddělení VŠE, 1997. 316 s. ISBN 80-7079-748-7. FOTR, J. et al. Manažerské rozhodování. 2. vyd. 474 s. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123- HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-26-6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007. 368 stran. ISBN 978-80-245-1300-3. JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha: Professional Publishing, 2007. KŘIVÝ, I. Simulace a modelování. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. MILDEOVÁ, S. Systémová dynamika. Praha: Oeconomica, 2008. NOVÁK, V. Fuzzy množiny a jejich aplikace. Praha: SNTL, 1986. PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-74-0. RAMÍK, J., PERZINA , R. Moderní metody hodnocení a rozhodování. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-49-8. ZMEŠKAL, Z. a kol. Finanční modely. Praha: Ekopress, 2004. ZMEŠKAL, Z. a kol. Finanční rozhodování za rizika: sbírka řešených příkladů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ZONKOVÁ, Z. et al. Operační výzkum. 2. vyd. 217 s. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 978-80-248-0190-2. ZONKOVÁ, Z. Rozhodování managera. Ostrava: VŠB-TU, 2003.

Doporučená literatura:

ARLTOVÁ, M. Finanční časové řady. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0330-0. ELTON, E. J., GRUBER, M. J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley&Sons, 1991. FIALA, P. Operační výzkum - nové trendy. 239 s. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-036-2. FOTR, J. et al. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2010 HALICKÁ, M., BRUNOVSKÝ, P., JURČA, P. Optimálne radenie. Viacetapové rozhodovaci procesy v ekonómii a financích. Bratislava: EPOS, 2009. ISBN 978-80-8057-793-3. KLVAŇA, J. Modelování 20: Operační výzkum. 3. vyd. 246 s. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03263-9. LUENBERGER, D. G. Investment Science. NY: Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-510809-4. LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2008. 343 stran. ISBN 978-80-225-2614-2. RUBLÍKOVÁ, E. Analýza časových radov. 1.vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 207 stran. ISBN 978-80-8078-139-2. SAMEK, J., NEČASOVÁ, Z. Dynamické programování v ekonomických procesech. SPN 1989. ZONKOVÁ, Z. Rozhodování managera. Ostrava: VŠB-TU, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Možnosti zvyšování úrovně rozhodování ve výzkumu a managementu. Kvantitativní přístup k podpoře rozhodovacích aktivit. Kvantitativní metody ekonomické analýzy. Modelování ekonomických procesů a jeho podpora software. Dynamický systém a jeho vlastnosti, metodika tvorby dynamických systémů. Metody operačního výzkumu, charakteristika vybraných metod, jejich aplikačnímožnosti při řešení ekonomických úloh.Statistické metody. Ekonometrie, ekonometrické modely. Teorie odhadu a testování hypotéz. Lineární regresní modely. Ekonomické verifikace. Aplikace ekonometrických modelů v české i světové ekonomice. Finanční modely. Fuzzy modelování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  28 3
        Zápočet Zápočet 45  23 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní