157-0902/01 – Systémové inženýrství a informatika (SI)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL65 prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 80+80
kombinovaná Zápočet a zkouška 80+80

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absorbovat světový vývoj v příslušné vědecké oblasti a rozšířit jej o vlastní přísupy uplatnitelné v disertační práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Tento oborový předmět je obsahově zaměřen do následujících dílčích studijních oblastí: I. Systémové teorie, metodologie a aplikace II. Projektové řízení III. Strategické informační systémy IV. Projektování a řízení projektů informačních systémů s podporou CASE TOOLS Systémové teorie a metodologie v organizaci a řízení. Uplatnění principů systémového přístupu v ekonomické kybernetice, informace a regulace a jejich využití v ekonomických kybernetických systémech.Kybernetické modely jednoduchých ekonomických systémů. Systémový přístup k modelování a projektování. Obecné modely a jejich vzájemné vztahy. Fáze projektování a jejich charakteristika. Speciální projektové úkoly. Základy systémové metodologie jako nástroje k aplikaci efektivních systémových přístupů při řešení komplexních složitých problémů. Využití informací, zkušeností a modelů společenských, ekonomických a ostatních věd. Systémové inženýrství jako vědní disciplína a metodika řešení komplexních problémů. Systémová analýza jako základní systémová metoda řešení řídících a ekonomických problémů. Vztah systémové analýzy a ostatních systémových disciplín. Metody a techniky systémové analýzy. Organizace jako otevřený systém.a jako předmět aplikace systémových přístupů. Vztah organizace a řízení. Vývoj teorie organizace. Měkké a tvrdé systémové metodologie a jejích aplikace v organizaci. Procesní struktura řídicích procesů v organizaci. Řídící strategie, organizační zásahy. Základní stavební kameny organizačního uspořádání. Základní formy organizačních struktur. Úloha lidského faktoru v organizování. Sociální klima a kultura organizace. Systémové přístupy a modelování v řízení. Podnikatelské, simulační a informační modely pro podporu managementu v podnikové praxi. Aplikace podpůrných metod v řešení systémových úloh. Základní principy projektového řízení. Úkoly projektového řízení, odlišnost od rutinního řízení. Funkcionální a institucionální organizace řízení pomocí projektů. Základní modely organizačních struktur projektového řízení.Struktura projektového cyklu. Principy úspěšnosti projektového řízení. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. Typologie metod z hlediska využitelnosti ve fázích projektového cyklu. Strukturování projektu, dělení odpovědnosti v projektu, typické balíky aktivit. Lhůtové a termínové plánování, síťové plánování. Řešení sporu mezi časem, náklady a kvalitou projektu. Řízení rizika. Rozpoznání, analýza a minimalizace rizika. Řízení kvality. Zajišťování kvality projektu i výsledku. Řízení nákladů. Minimalizace nákladů na projekt. Informační zajištění projektového řízení, software. Lidský faktor projektového řízení. Projektový tým, role projektového managera a členů týmu. Informační technologie, informační systémy, informační management. Složky informačního managementu. Koncepty získání strategické výhody pomocí IT. Formulace strategie IS. Architektura IT. Strategie realizace IS.Plánování informačního systému, struktura a obsah procesu, případové studie. Datová základna. Datové modely, konceptuální a logické.

Povinná literatura:

Dědina, J., Cejthamr ,V.: Management a organizační chování : manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací - 1. vyd.. - Praha : Grada, 2005. - 339 s. : il. ISBN 80-247-1300-4 Haberfellner, H: Systems Engineering. Methodik und Praxis. VIO, Zürich 1997. ISBN 3-85743-986-6 Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Vyd. 4.. - Praha: České vysoké učení technické, 2003. - 164 s. : il. ISBN 80-01-02737-6 Habr. J., Vepřek, J.: Systémová analýza a syntéza. SNTL, Praha 1986 Křížová, A.: Teorie organizace. VŠB-TU, Ostrava 1993 Daenzer, W. F.: Systems Engineering. VIO, Zürich 1989 Lockeyer, K.: Project Management and Project Network Techniques. Pitman Publishing, 1996 Dolanský, V. a kol.: Projektový management. GRADA, Praha 1996 Rosenau, M.D.: Řízení projektů.Computer Press, Brno2003 Turner, J. R.: The Handbook of Project - Based Management. G-H Book Company, Europe 1993 Zonková, Z.: Projektové řízení. VŠB-TU, Ostrava 1997 Earl, M. J.: Management Strategies for Information Technology, Prentice - Hall, 1989 Remenyi, D.: Introducing Strategic Information Systems Planning, NCC Blackwell, 1991 Kaluža, J.: Tvorba datového modelu v prostředí strategických informačních systémů. Grafie Ostrava, 1996 Robson, W.: Strategic Management & Information Systems, Pitman Publ., 1997

Doporučená literatura:

********************************************

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tento oborový předmět je obsahově zaměřen do následujících dílčích studijních oblastí: I. Systémové teorie, metodologie a aplikace II. Projektové řízení III. Strategické informační systémy Systémové teorie a metodologie v organizaci a řízení. Uplatnění principů systémového přístupu v ekonomické kybernetice, informace a regulace a jejich využití v ekonomických kybernetických systémech.Kybernetické modely jednoduchých ekonomických systémů. Systémový přístup k modelování a projektování. Obecné modely a jejich vzájemné vztahy. Fáze projektování a jejich charakteristika. Speciální projektové úkoly. Základy systémové metodologie jako nástroje k aplikaci efektivních systémových přístupů při řešení komplexních složitých problémů. Využití informací, zkušeností a modelů společenských, ekonomických a ostatních věd. Systémové inženýrství jako vědní disciplína a metodika řešení komplexních problémů. Systémová analýza jako základní systémová metoda řešení řídících a ekonomických problémů. Vztah systémové analýzy a ostatních systémových disciplín. Metody a techniky systémové analýzy. Organizace jako otevřený systém.a jako předmět aplikace systémových přístupů. Vztah organizace a řízení. Vývoj teorie organizace. Měkké a tvrdé systémové metodologie a jejích aplikace v organizaci. Procesní struktura řídicích procesů v organizaci. Řídící strategie, organizační zásahy. Základní stavební kameny organizačního uspořádání. Základní formy organizačních struktur. Úloha lidského faktoru v organizování. Sociální klima a kultura organizace. Systémové přístupy a modelování v řízení. Podnikatelské, simulační a informační modely pro podporu managementu v podnikové praxi. Aplikace podpůrných metod v řešení systémových úloh. Základní principy projektového řízení. Úkoly projektového řízení, odlišnost od rutinního řízení. Funkcionální a institucionální organizace řízení pomocí projektů. Základní modely organizačních struktur projektového řízení.Struktura projektového cyklu. Principy úspěšnosti projektového řízení. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. Typologie metod z hlediska využitelnosti ve fázích projektového cyklu. Strukturování projektu, dělení odpovědnosti v projektu, typické balíky aktivit. Lhůtové a termínové plánování, síťové plánování. Řešení sporu mezi časem, náklady a kvalitou projektu. Řízení rizika. Rozpoznání, analýza a minimalizace rizika. Řízení kvality. Zajišťování kvality projektu i výsledku. Řízení nákladů. Minimalizace nákladů na projekt. Informační zajištění projektového řízení, software. Lidský faktor projektového řízení. Projektový tým, role projektového managera a členů týmu. Informační technologie, informační systémy, informační management. Složky informačního managementu. Koncepty získání strategické výhody pomocí IT. Formulace strategie IS. Architektura IT. Strategie realizace IS.Plánování informačního systému, struktura a obsah procesu, případové studie. Datová základna. Datové modely, konceptuální a logické.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  51 3
        Zápočet Zápočet 0  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.