157-0903/01 – Organizační rozhodování (OR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity0
Garant předmětuIng. Anna Křížová, CSc.Garant verze předmětuIng. Anna Křížová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 30+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s vybranými metodami podporujícími účinnost rozhodování na všech úrovních a ve všech oblastech řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Rozhodování jako klíč k řídící aktivitě. Předmět a základní pojmy teorie rozhodovacích procesů. Model struktury elementárního rozhodovacího procesu,charakteristika jeho fází. Možnosti a podmínky formalizace rozhodování, základní rozhodovací matice. Modelování rozhodovacích procesů, deskriptivní a normativní modely. Typologie rozhodovacích procesů. Přístupy k řešení složitých problémů rozhodování. Metody rozhodování, jejich aplikovatelnost při řešení konkrétních problémů ekonomické praxe. Jednoduché metody rozhodování, monokriteriální a multikriteriální hodnocení variant. Rozhodovací analýza jako univerzální metoda rozhodování, případová studie. Větvené rozhodování, rozhodovací stromy a sítě. Prognostické metody. Hodnotové inženýrství. Organizační a informační zabezpečení rozhodovacích procesů v managementu.

Povinná literatura:

1.Fotr, J. a kol.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha,Ekopress 2006 2.Zonková,Z.: Rozhodování managera. Ostrava, VŠB 1995

Doporučená literatura:

1.Blažek, L: Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Grada Publishing, 2011 2.Veber,J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Management Press 2000. ISBN 80-7261-029-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

..................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozhodovací procesy v řízení. teorie rozhodovacích procesů,jejich vývoj, současný stav. Elementární rozhodovací procesy. Model struktury ERP, charakteristika fází. Formalizace rozhodovacích procesů, rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty. Typologie a modelování rozhodovacích procesů.Deskriptivní a normativní přístup k modelování rozhodovacích procesů. Metody rozhodování. Typologie racionálních metod rozhodování, jejich aplikační možnosti. Složité rozhovací procesy. Základní přístupy k jejich řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V024) Systémové inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.