157-0903/03 – Organizační rozhodování (OR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuIng. Anna Křížová, CSc.Garant verze předmětuIng. Anna Křížová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 30+0
kombinovaná Zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s vybranými metodami podporujícími účinnost rozhodování na všech úrovních a ve všech oblastech řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Rozhodování jako klíč k řídící aktivitě. Předmět a základní pojmy teorie rozhodovacích procesů. Model struktury elementárního rozhodovacího procesu,charakteristika jeho fází. Možnosti a podmínky formalizace rozhodování, základní rozhodovací matice. Modelování rozhodovacích procesů, deskriptivní a normativní modely. Typologie rozhodovacích procesů. Přístupy k řešení složitých problémů rozhodování. Metody rozhodování, jejich aplikovatelnost při řešení konkrétních problémů ekonomické praxe. Jednoduché metody rozhodování, monokriteriální a multikriteriální hodnocení variant. Rozhodovací analýza jako univerzální metoda rozhodování, případová studie. Větvené rozhodování, rozhodovací stromy a sítě. Prognostické metody. Hodnotové inženýrství. Organizační a informační zabezpečení rozhodovacích procesů v managementu.

Povinná literatura:

1.Fotr, J. a kol.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha,Ekopress 2006 2.Zonková,Z.: Rozhodování managera. Ostrava, VŠB 1995

Doporučená literatura:

1.Blažek, L: Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Grada Publishing, 2011 2.Veber,J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Management Press 2000. ISBN 80-7261-029-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prokázat schopnost využití teoretických požadavků v praxi.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozhodovací procesy v řízení. Teorie rozhodovacích procesů,jejich vývoj, současný stav. Elementární rozhodovací procesy. Model struktury ERP, charakteristika fází. Formalizace rozhodovacích procesů, rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty. Typologie a modelování rozhodovacích procesů.Deskriptivní a normativní přístup k modelování rozhodovacích procesů. Metody rozhodování. Typologie racionálních metod rozhodování, jejich aplikační možnosti. Složité rozhovací procesy. Základní přístupy k jejich řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.