157-0906/03 – Systémy na podporu strategického rozhodování (SPSR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 30+0
kombinovaná Zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Rozpoznat roli strategie a strategických rozhodnutí jako systémového nástroje managementu. • Identifikovat dimenze strategického managementu. • Klasifikovat systémové nástroje strategického řízení. • Analyzovat vliv vnitřních a vnějších strategických faktorů na úspěšnost firmy. • Integrovat nástroje a metody v kontextu povinných předmětů do systémového rámce podpory strategického managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Systémová deskripce procesu strategického řízení se zaměřením na proces přípravy strategických rozhodnutí. Systémový přístup k řešení strategických problémů. Základní metody a techniky pro přípravu strategických rozhodnutí. Systémová analýza podmínek pro přípravu strategického rozhodnutí, její metody a techniky. na podnikatelské a korporativní úrovni. Tvorba variant strategie, prognózování jejich možných důsledků. Kritéria pro hodnocení variant strategie, vliv vnitřních a vnějších faktorů na realizovatelnost strategie. Synergický efekt organizačních aspektů, úrovně řízení, funkčních subsystémů a jiných faktorů při realizaci strategie a strategických změn. Implementační nástroje a kontrolní systémy realizace strategie. Současné přístupy k tvorbě a implementaci strategie na podnikatelské, korporativní i nadkorporativní úrovni.

Povinná literatura:

Keřkovský, M, Vykypěl, O. Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8 Johnson,G., Scholes,K.: Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press, Praha 2000. ISBN 80-7226-220-3 Prahalad, C.K.: Budoucnost konkurence : spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. 277 s. Management Press . Praha 2005. ISBN 80-7261-126-7 Porter, M: Konkurenční výhoda : jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Victoria Publishing ,Praha, 1993 ISBN 80-85605-12-0 Mintzberg, H., Quinn, J. B.: Strategy Process. Dartmouth, Prentice Hall Inc. 1996 . Kaplan, R. S., Norton D. P : Balanced Scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. 267 s. Management Press Praha 2000. ISBN 80-7261-032-5 Vlček,D, Chuchro, J: Modely a modelování : (podpora strategických rozhodovacích procesů) - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1999. - 207 s. ISBN 80-7078-621-3

Doporučená literatura:

Kaplan, R. S., Norton D. P : Balanced Scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. 267 s. Management Press Praha 2000. ISBN 80-7261-032-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování a obhajoba práce dle požadované struktury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Systémová deskripce procesu strategického řízení se zaměřením na proces přípravy strategických rozhodnutí. Systémový přístup k řešení strategických problémů. Základní metody a techniky pro přípravu strategických rozhodnutí. Systémová analýza podmínek pro přípravu strategického rozhodnutí, její metody a techniky. na podnikatelské a korporativní úrovni. Tvorba variant strategie, prognózování jejich možných důsledků. Kritéria pro hodnocení variant strategie, vliv vnitřních a vnějších faktorů na realizovatelnost strategie. Synergický efekt organizačních aspektů, úrovně řízení, funkčních subsystémů a jiných faktorů při realizaci strategie a strategických změn. Implementační nástroje a kontrolní systémy realizace strategie. Současné přístupy k tvorbě a implementaci strategie na podnikatelské, korporativní i nadkorporativní úrovni.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.