157-0907/02 – Podnikatelské modely a modelování (PMM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuDr. Ing. Jiří Chuchro, MBAGarant verze předmětuDr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1U61 Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 30+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Definovat základní pojmy modelování dynamických systémů • Vysvětlit podstatu a aplikační možnosti dynamického modelování‚ • Aplikovat modelové nástroje v konstrukci, testování a aplikacích dynamických simulačních modelů • Řešit praktické problémy s využitím podnikatelských modelů s využitím SW produktů • Interpretovat a analyzovat získané výsledky

Vyučovací metody

Anotace

Vnější prostředí podnikatelských subjektů, potřeba vnitřních strategických změn. Komponenty, dynamika a řízení strategické změny. Projekty strategických změn, fáze projektového cyklu. Modelová a počítačová podpora strategických rozhodovacích procesů. Systém podnikatelských modelů. Informační, softwarové a hardwarové, personální a organizační zabezpečení tvorby a aplikací.

Povinná literatura:

Behrens, W., Hawranek, P. M.: Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. UNIDO Vienna, 1991 Computer Model For Feasibility Analysis And Reporting (COMFAR). Users Guide and Reference Manual. Release 2.1. UNIDO/IO/R. 143/Rev. 4, Vienna 1988 Porter, M. E.: Konkurenční strategie. VICTORIA PUBLISHING,a.s., Praha 1994 Vlček, D., Chuchro, J.: Podnikatelské modelování a systém podnikatelských modelů EMA.PM. Teorie, tvorba, aplikace, případová studie. VÍTKOVICE, a.s., 1992 Vlček, D., Chuchro, J.: Systém podnikatelských modelů EMA.PM. SWprodukt v. 4.00 for Windows. Uživatelské příručky. 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

..................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vnější prostředí podnikatelských subjektů, potřeba vnitřních strategických změn. Komponenty, dynamika a řízení strategické změny. Projekty strategických změn, fáze projektového cyklu. Modelová a počítačová podpora strategických rozhodovacích procesů. Systém podnikatelských modelů. Informační, softwarové a hardwarové, personální a organizační zabezpečení tvorby a aplikací.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.