157-0908/01 – Informatika v ekonomice (IE)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL65 prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 60+70
kombinovaná Zápočet a zkouška 60+70

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Samostatně aplikovat, obsáhnout světové vědecké poznání a teoreticky rozvíjet problematiku v oblastech: I.Strategické informační systémy II.Projektování a řízení projektů informačních systémů s podporou Case Tools III.Projektové řízení

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Tento oborový předmět je obsahově zaměřen do následujících dílčích studijních oblastí (okruhů): I.Strategické informační systémy II.Projektování a řízení projektů informačních systémů s podporou Case Tools III.Projektové řízení Informační technologie, informační systémy, informační management. Složky informačního managementu. Koncepty získání strategické výhody pomocí IT. Formulace strategie IS. Architektura IT. Strategie realizace IS. Plánování informačního systému, struktura a obsah procesu, případové studie. Datová základna. Datové modely, konceptuální a logické. Informační systém – definice, typy, kategorie a typy úloh, metodika, metoda, technika a nástroj. Funkční, datový a objektový přístup, účastníci procesu vývoje IS, principy metodik. Životní cyklus vývoje IS, základní etapy vývoje, profil dovedností systémového analytika. CASE nástroje pro projektování IS, kategorie CASE a typy nástrojů. Specifikace fází životního cyklu: zahájení, analýza, návrh, zavedení, údržba. Objektově orientovaná analýza a návrh informačního systému. Případová studie projektování informačního systému. Dynamický model a techniky událostního modelování s podporou CASE. Vazby CASE tools na implementační databázové prostředí. Základní principy projektového řízení. Úkoly projektového řízení, odlišnost od rutinního řízení. Funkcionální a institucionální organizace řízení pomocí projektů. Základní modely organizačních struktur projektového řízení. Struktura projektového cyklu. Principy úspěšnosti projektového řízení. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. Typologie metod z hlediska využitelnosti ve fázích projektového cyklu. Strukturování projektu, dělení odpovědnosti v projektu, typické balíky aktivit. Lhůtové a termínové plánování, síťové plánování. Řešení sporu mezi časem, náklady a kvalitou projektu. Řízení rizika. Rozpoznání, analýza a minimalizace rizika. Řízení kvality. Zajišťování kvality projektu i výsledku. Řízení nákladů. Minimalizace nákladů na projekt. Informační zajištění projektového řízení, software. Lidský faktor projektového řízení. Projektový tým, role projektového managera a členů týmu.

Povinná literatura:

Earl,M.J.:Management Strategies for Information Technology,Prentice-Hall,1989 Remenyi,D.:Introducing Strategic Information Systems Planning,NCC Blackwell,1991 Kaluža,J.:Tvorba datového modelu v prostředí strateg. IS.Grafie Ostrava,1996 Robson,W.:Strategic Management & Information Systems,Pitman Publ.,1997 Hoffer, J. A., George, J. F., Valacich, J. S.: Modern Systems Analysis and Design, 3rd ed.,Prentice-Hall Int., Inc., 2002 Stevens, P., Pooley, R.: Using UML Software Engineering with Objects and Components, Addison-Wesley, Pearson Educ. Ltd., 2000 Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů. Grada, Praha 1992 Pender, T.: UML Bible, Wiley Publishing, Inc., 2003 Sommerville, I.: Software Engineering, 6th ed., Addison-Wesley, Pearson Education Ltd.,2001 Daenzer, W. F.: Systems Engineering. VIO, Zürich 1989 Lockeyer, K.: Project Management and Project Network Techniques. Pitman Publishing, 1996 Dolanský, V. a kol.: Projektový management. GRADA, Praha 1996 Rosenau, M.D.: Řízení projektů.Computer Press, Brno2003 Turner, J. R.: The Handbook of Project - Based Management. G-H Book Company, Europe 1993 Zonková, Z.: Projektové řízení. VŠB-TU, Ostrava 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tento oborový předmět je obsahově zaměřen do následujících dílčích studijních oblastí (okruhů): I.Strategické informační systémy II.Projektování a řízení projektů informačních systémů s podporou Case Tools III.Projektové řízení Informační technologie, informační systémy, informační management. Složky informačního managementu. Koncepty získání strategické výhody pomocí IT. Formulace strategie IS. Architektura IT. Strategie realizace IS. Plánování informačního systému, struktura a obsah procesu, případové studie. Datová základna. Datové modely, konceptuální a logické. Informační systém – definice, typy, kategorie a typy úloh, metodika, metoda, technika a nástroj. Funkční, datový a objektový přístup, účastníci procesu vývoje IS, principy metodik. Životní cyklus vývoje IS, základní etapy vývoje, profil dovedností systémového analytika. CASE nástroje pro projektování IS, kategorie CASE a typy nástrojů. Specifikace fází životního cyklu: zahájení, analýza, návrh, zavedení, údržba. Objektově orientovaná analýza a návrh informačního systému. Případová studie projektování informačního systému. Dynamický model a techniky událostního modelování s podporou CASE. Vazby CASE tools na implementační databázové prostředí. Základní principy projektového řízení. Úkoly projektového řízení, odlišnost od rutinního řízení. Funkcionální a institucionální organizace řízení pomocí projektů. Základní modely organizačních struktur projektového řízení. Struktura projektového cyklu. Principy úspěšnosti projektového řízení. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. Typologie metod z hlediska využitelnosti ve fázích projektového cyklu. Strukturování projektu, dělení odpovědnosti v projektu, typické balíky aktivit. Lhůtové a termínové plánování, síťové plánování. Řešení sporu mezi časem, náklady a kvalitou projektu. Řízení rizika. Rozpoznání, analýza a minimalizace rizika. Řízení kvality. Zajišťování kvality projektu i výsledku. Řízení nákladů. Minimalizace nákladů na projekt. Informační zajištění projektového řízení, software. Lidský faktor projektového řízení. Projektový tým, role projektového managera a členů týmu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V021) Manažerská informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku