157-0991/01 – Kvantitativní metody ekonomické analýzy (KMEA)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
MAR0011 prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
S1A20 prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 60+0
kombinovaná Zkouška 60+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu KMEA je popsat teoretické a metodické znalosti používání a rozvoje metod výzkumu a kvantitativní podpory ekonomických analýz a řešení ekonomických problémů. Objasnit podstatu kvantitativní metod ekonomické analýzy a modelování a postupovat správně při jejich aplikaci. Uplatnit kvantitativní přístup v modelování ekonomických procesů k podpoře rozhodovacích a výzkumných aktivit.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

1. Základy výzkumné práce 2. Metody operačního výzkumu 3. kvantitativní metody a modely rozhodování 4. Finanční modely a rozhodování 5. Pokročilá statistická analýza a analýza kategoriálních dat 6. Vícerozměrná statistická analýza 7. Vybrané ekonomické modely 8. Analýza časových řad 9. Ekonometrie 10.Metody umělé inteligence

Povinná literatura:

HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování: klasické přístupy s aplikacemi. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-088-1. HILLIER, Frederic, S. a J. Gerald, LIEBERMANN. Introduction to Operations Research. 9th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. ISBN 978-0-07-337629-5. RAMÍK, Jaroslav a Radomír, PERZINA. Moderní metody hodnocení a rozhodování. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. ISBN 978-80-72484-97-3. ZMEŠKAL, Zdeněk a kolektiv. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-91-0.

Doporučená literatura:

AGRESTI, Alan. Statistical methods for the social sciences. Boston: Pearson, 2018. ISBN 978-0-134507-10-1. LUNENBURG, Fred. C. a J. Beverly, IRBY. Writing a Successful Thesis or Dissertation: Tips and Strategies for Students in the Social and Behavioral Science. Corwin Press, 2007. ISBN 978-1412942249. MARČEK, Dušan a Milan, MARČEK. Neurónové siete a ich aplikácie. Žilina: EDIS ŽU, 2006. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 4. přepr. vydání. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-90659-48-3. VOJTKOVÁ, Mária a Iveta, STANKOVIČOVÁ. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami, Iura Edition, Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8078-152-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování písemného projektu. Ústní zkouška.

E-learning

Odkazy na vybraná témata jsou v LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Předpokladem ústní zkoušky je schválená písemná práce dle pokynů předaných ve výuce. Obsah písemné práce - abstrakt, úvod, popis a matematická formulace metod z dané oblasti,aplikace řešení pomocí modelu, závěr, seznam literatury, přílohy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy vědecké práce, 2. Metody operačního výzkumu, 3. Kvantitativní metody a modely rozhodování, 4. Finanční modely a rozhodování, 5. Pokročilá statistická analýza a analýza kategoriálních dat, 6. Vícerozměrné statistické metody, 7. Vybrané ekonomické modely, 8. Analýza časových řad, 9. Ekonometrické modelování, 10. Pokročilé metody umělé inteligence.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0311D050003) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0311D050003) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050003) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050003) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050003) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050003) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0311D050003) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0311D050003) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní