157-0999/02 – Akademický výzkum (AV)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity20
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 78+0
kombinovaná Zkouška 78+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Akademický výzkum má dva hlavní cíle, kde oba mají začínajícím studentům doktorského studia usnadnit počátky vědecko-výzkumné kariéry. Prvním cílem je seznámení studentů se základními aspekty vědecko-výzkumné publikační činnosti (hodnocení VaV, zdroje dat, struktura vědeckého článku a publikační proces). Druhým cílem je pak seznámit studenty s vybranými kvantitativními metodami, jejich softwarovou podporou a aplikacemi v ekonomii.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Akademický výzkum seznamuje studenty s principy akademického psaní a všemi fázemi publikačního procesu. Dále jsou zde představeny vybrané kvantitativní metody využívané napříč ekonomickými obory a softwarová podpora k těmto metodám.

Povinná literatura:

ZAPLETAL, František. Exaktní metody rozhodování. [Praha]: Professional Publishing, 2023. ISBN 978-80-88260-66-0. GUJARATI, Damodar N. Essentials of econometrics. Fifth edition. Thousand Oaks, California: SAGE, [2022]. ISBN 978-1-0718-5039-8. HINDLS, Richard; ARLTOVÁ, Markéta; HRONOVÁ, Stanislava; MALÁ, Ivana; MAREK, Luboš et al. Statistika v ekonomii. [Průhonice]: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-09-7.

Doporučená literatura:

BALTAGI, Badi H. Econometric analysis of panel data. Sixth edition. Springer texts in business and economics. Cham, Switzerland: Springer, [2021]. ISBN 978-3-030-53952-8. COOPER, William Wager; SEIFORD, Lawrence M. a ZHU, Joe (ed.). Handbook on data envelopment analysis. 2nd ed. International series in operations research & management science, 164. New York: Springer, c2011. ISBN 978-1-4419-6150-1. HILLIER, Frederick S. a LIEBERMAN, Gerald J. Introduction to operations research. 9th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, c2010. ISBN 978-0-07-337629-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student připraví semestrální projekt ve formě vědeckého článku s použitím kvantitativních metod a následně jej obhájí před komisí.

E-learning

Materiály v LMS.

Další požadavky na studenta

Studenti mají povinnou účast na prezenční výuce. V rámci přednášek vypracovávají úkoly na probírané téma dle pokynů pedagoga.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Publikování ve vědeckých časopisech I a. Metodika 23+ (hodnocení VaV). b. Zdroje informací, citační databáze. c. Jak vybrat časopis pro publikování. d. Struktura vědeckého článku. 2. Publikování ve vědeckých časopisech II a. Základní doporučení a zvyklosti pro psaní článků v ekonomických disciplínách. b. Recenzní řízení a publikační proces očima autora a editora. c. Sazba vědeckého textu MS Word vs. LaTeX. d. Produkt Writeful. e. Využívání AI chatbotů při psaní článků, publikační etika. f. Obvyklé přílohy k článku: cover letter, highlights, grafický abstrakt, datový soubor 3. LaTeX – profesionální sazba publikací (demonstrace v Overleaf) a. Vytvoření struktury článku/disertace. b. Práce s textem. c. Sazba matematických vzorců. d. Práce s citacemi a referencemi. e. Knihovna Beamer pro sazbu prezentací 4. Python – univerzální jazyk pro (nejen) matematické modelování 5. Rozhodovací modely a. Metodologie matematicko-ekonomického modelování b. Klasifikace modelů pro podporu rozhodování c. Struktura rozhodovacího problému. d. Vstupní data – přesní x náhodné x neurčité/vágní (fuzzy modelování) x chybějící. e. Modelování preferencí (váhy) – subjektivní x objektivní metody; závislosti mezi preferencemi. f. Základní metody vícekriteriálního rozhodování (WSA, AHP). 6. Rozhodování a optimalizace a. Ranking (určování pořadí) a sorting (třídění variant). b. Skupinové rozhodování. c. Model matematického programování, existence optima, klasifikace metod matematického programování. d. Stochastická optimalizace. e. Monte Carlo simulace. f. DEA modely. 7. Pokročilé statistické metody a. Náhodná proměnná a její popis na základě historických pozorování b. Testování hypotéz, statistická významnost. c. Vybrané statistické testy (srovnávací testy polohy a podílu, ANOVA, testy v kontingenční tabulce). 8. Metody shlukování a redukce dat a. Faktorová analýza. b. Shluková analýza (hierarchické shlukování, k-means). c. Strukturní modelování (SEM). 9. Regresní modely I – odhady a predikce parametrů a. Lineární regrese. b. OLS, Metoda maximální věrohodnosti, zobecněná metoda momentů. c. Logistická regrese. d. Kvantilová regrese. 10. Regresní modely II a. Panelové regresní modely. b. Difference in differences (DD) c. Event studies. 11. Regresní modely III a. (S)VAR modely. b. VECM modely. c. Local projections. 12. Bayesiánská analýza dat a. Bayesiánský vs. Klasický statistický přístup b. Bayesův teorém c. Bayesiánská inference v ekonometrii 13. Vybrané oblasti umělé inteligence (AI) a. Princip neuronových sítí b. Strojové učení (ML) pro predikci ukazatelů c. Deep learning  

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0311D050004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0311D050003) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0311D050003) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.