157-9582/01 – Data envelopment analysis (AODe)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Mehdi Toloo, Ph.D.Subject version guarantorprof. Mehdi Toloo, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOL0013 prof. Mehdi Toloo, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Mhedi překlad Cílem předmětu Analýza obalu dat (Data envelopment analysis, DEA) je seznámit studenty s novými trendy při hodnocení výkonnosti produkčních jednotek z teoretického i empirického pohledu. Student získává znalosti metod založených především na lineárním programování. DEA je kvantitativní přístup k hodnocení výkonu různých objektů, které se zabývají různými činnostmi v mnoha různých souvislostech. Studenti získávají znalosti základních pojmů a metodiky DEA, které jsou nezbytné pro uplatňování DEA v praxi. Studenti získávají dovednosti v uplatňování DEA v praxi v různých kontextech, včetně ekonomie (veřejná ekonomika, nemocnice), finance (banky, výběr portfolia) a průmyslového inženýrství (výběr technologií, návrh rozvržení zařízení, automobilový trh). Metodika DEA je základním nástrojem pro podporu rozhodovacích procesů.

Teaching methods

Lectures

Summary

Obsah předmětu je rozdělen do 6 bloků: 1. hodnocení výkonnosti, 2. produkční funkce, 3. efektivita a její varianty, 4. DEA modely, 5. změna efektivity v čase, 6. optimalizační software.

Compulsory literature:

COOPER, W. William, SEIFORD, M. Lawrence a Kaoru, TONE. Data envelopment analysis: A comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software. 2nd ed. New-York: Springer, 2007. TOLOO, Mehdi. Data Envelopment Analysis with selected models and applications. Ostrava: SAEI, vol. 30. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2014. ZHU, Joe. Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: DEA with Spreadsheets. 3rd ed. Heidelberg: Springer, 2014.

Recommended literature:

SUBHASH C. RAY. Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economics and Operations Research. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. COOK Wade a Joe, ZHU. Data Envelopment Analysis: A Handbook of Modeling Internal Structure and Network. Boston: Springer, 2016. HWANG, Shiuh-Nan, LEE, Hsuan-Shih a Joe, ZHU. Handbook of Operations Analytics Using Data Envelopment Analysis. New York: Springer-Verlag, 2016.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminární práce, zkouška.

E-learning

Other requirements

Příprava seminární práce s palikací DEA modelů ve vybrané ekonomické oblasti.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. hodnocení výkonnosti, 2. produkční funkce, 3. efektivita a její varianty, 4. DEA modely, 5. změna efektivity v čase, 6. optimalizační software.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0311D050020) Systems Engineering and Informatics P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.