157-9583/01 – Stochastické a fuzzy modelování rozhodovacích procesů (SMEPe)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrství a informatikyKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN0103 Dr. Tommaso Lando
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentovi metodické znalosti v oblasti rozhodování na systémech, které jsou svou povahou neurčité.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Student by měl být schopen správně vyhodnotit, jaký přístup k zaznamenání rizika nebo neurčitosti použije, a nejistotu pak správně zachytit pomocí vhodného matematického aparátu. Studenti se dále seznámí s algoritmy zejména vícekriteriálního hodnocení variant s neurčitými vstupními daty, kde užitné hodnoty variant, případně preference rozhodovatele, jsou z nejrůznějších důvodů nepřesné, nebo dokonce zcela chybí.

Povinná literatura:

CHAVAS, Jean P. Risk Analysis in Theory and Practice, Academic Press Advanced Finance, 2004. ISBN 9780121706210. SKALNA, Iwona a kolektiv. Advances in Fuzzy Decision Making: Theory and Practice. Springer, 2015. ISBN 978-3-319-26494-3. KAHRAMAN, Cengiz a kolektiv. Fuzzy Multi-Criteria Decision Making, Springer, 2008. ISBN 978-0-387-76813-7.

Doporučená literatura:

CARLSSON, Christer a Robert FULLER. Fuzzy Reasoning in Decision Making and Optimization, Springer, 2002. ISBN 3790814288. KULKARNI, V. G. Introduction to modeling and analysis of stochastic systems, Springer, 2010. ISBN 1461427355. LEVY, Haim. Stochastic Dominance. Springer, 2015. ISBN 3319217070.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování rešerše literatury s ohledem na téma budoucí disertační práce. Písemná práce ve formě případové studie. Ústní zkouška.

E-learning

Studenti čerpají z doporučených a povinných zdrojů a dále z výsledků provedené rešerše literatury. Doporučeny jsou pravidelné konzultace s přednášejícím.

Další požadavky na studenta

Proaktivní přístup k problematice. Zpracování rešerše literatury pro možná propojení obsahu předmětu a budoucí disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Různé typy neurčitosti popsatelné fuzzy množinami a relacemi. 2. Riziko a nejistota v různých částech rozhodovacího procesu – kritéria, varianty, rozhodovatelé. 3. Zpracování kvantitativních neurčitých vstupních dat – práce s náhodnými proměnnými v rozhodovacích procesech. 4. Zpracování kvalitativních neurčitých dat – práce s fuzzy lingvistickými škálami, její možnosti a omezení. 5. Párové porovnání s neurčitými daty a způsoby měření jeho konzistence. 6. Výhody a nevýhody výsledných deterministických/stochastických/fuzzy hodnocení a jejich interpretace (defuzzifikace, metriky možnosti a jistoty, stochastická dominance prvního a druhého řádu). 7. Problém chybějících dat v rozhodovací matici. 8. Vybrané algoritmy pro získání vah kritérií z neurčitých vstupních dat. 9. Vybrané algoritmy pro hodnocení variant s neurčitým vstupním hodnocením (např. fuzzy PROMETHEE, F-AHP). 10. Vybrané algoritmy pro hodnocení technické efektivity za rizika a neurčitosti (např. fuzzy-DEA, stochastická DEA, fuzzy PROMETHEE).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050020) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.