157-9982/01 – Data envelopment analysis (AOD)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
TOL0013 prof. Mehdi Toloo, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Teaching methods

Lectures

Summary

Cílem předmětu Analýza obalu dat (Data envelopment analysis, DEA) je seznámit studenty s novými trendy při hodnocení výkonnosti produkčních jednotek z teoretického i empirického pohledu. Student získává znalosti metod založených především na lineárním programování. DEA je kvantitativní přístup k hodnocení výkonu různých objektů, které se zabývají různými činnostmi v mnoha různých souvislostech. Studenti získávají znalosti základních pojmů a metodiky DEA, které jsou nezbytné pro uplatňování DEA v praxi. Studenti získávají dovednosti v uplatňování DEA v praxi v různých kontextech, včetně ekonomie (veřejná ekonomika, nemocnice), finance (banky, výběr portfolia) a průmyslového inženýrství (výběr technologií, návrh rozvržení zařízení, automobilový trh). Metodika DEA je základním nástrojem pro podporu rozhodovacích procesů.

Compulsory literature:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Recommended literature:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Processing, presentation and defense of a seminar paper on a selected topic and the application of DEA models. An oral exam on a topic determined by the course guarantor in the area of data package analysis.

E-learning

LMS Moodle

Other requirements

active participation in consultations and preparation of seminar work with the application of DEA models.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. performance evaluation, 2. production function, 3. efficiency and its variants, 4. DEA models, 5. change in efficiency over time, 6. optimization software.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (P0311D050019) Systems Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0311D050019) Systems Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0311D050019) Systems Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0311D050019) Systems Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0311D050019) Systems Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0311D050019) Systems Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0311D050019) Systems Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0311D050019) Systems Engineering and Informatics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.