167-0301/01 – . (.)

Gurantor departmentInnovative Education InstituteCredits4
Subject guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
VAH02 Ing. Martina Janyšková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Jedna z hlavních barier, které mají zdravotně postižení, je dostatečný přístup k informacím. Začlenění obecného úvodu do studia zmírňuje dopad informační bariéry na možnost získávání obecných informací nutných pro udržení studenta na škole. Student bude za pomoci osobního studijního asistenta a za využití kompenzačních pomůcek (kamerová lupa, digitální čtecí zařízení aj.) studovat bílou knihu, webové stránky školy, IIS apod. Seznámí se např. s následujícím: organizační struktura vysoké školy, akademické tituly, studijní oddělení, volitelné předměty, studijní vzdělávací prostředí Moodle aj. Zdravotně znevýhodnění studenti identifikují a systémově popíší možnosti své integrace do běžného studijního prostředí. Studenti po absolvování předmětu poznají lépe své bariéry ve vztahu k vysokoškolskému studiu. Jasná formulace identifikovaných potřeb konkrétního studenta (studentky) přispěje k možnosti jeho (její) každodenní integrace do běžného provozu fakulty během dalšího studia. Jasnou kategorizací specifických potřeb konkrétního studenta bude možné rozdělit úkoly mezi osobní asistenty z řad studentů, mezi pedagogy poskytující specifické služby. V neposlední řadě studenti sami zjistí, že některé z překážek mohou odstraňovat sami s využitím nových pomůcek a nově nabízených možností. Ve své samostatné seminární práci se studenti budou věnovat potřebám zdravotně znevýhodněných studentů vysoké školy, jejich postojům a vztahům s ostatními, analyzují možnosti jejich integrace apod. Vhodné mohou být rovněž studie věnující se srovnání cest k odstraňování bariér na jiných školách, v jiných zemích apod. Součástí samostatné práce bude komunikace a prezentace před dalšími studenty. Práce budou rovněž zveřejněny na webových stránkách a tím mohou být rovněž inspirací pro další znevýhodněné studenty, mohou jim dodat sebevědomí, aby rovněž zvážili své možnosti studovat na univerzitě. Průběh konkrétních cvičení s jednotlivými handicapovanými studenty bude přizpůsoben stupni a druhu jejich handicapu a tudíž potřebné kompenzaci.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Jedna z hlavních barier, které mají zdravotně postižení, je dostatečný přístup k informacím. Začlenění obecného úvodu do studia zmírňuje dopad informační bariéry na možnost získávání obecných informací nutných pro udržení studenta na škole. Student bude za pomoci osobního studijního asistenta a za využití kompenzačních pomůcek (kamerová lupa, digitální čtecí zařízení aj.) studovat bílou knihu, webové stránky školy, IIS apod. Seznámí se např. s následujícím: organizační struktura vysoké školy, akademické tituly, studijní oddělení, volitelné předměty, studijní vzdělávací prostředí Moodle aj. Zdravotně znevýhodnění studenti identifikují a systémově popíší možnosti své integrace do běžného studijního prostředí. Studenti po absolvování předmětu poznají lépe své bariéry ve vztahu k vysokoškolskému studiu. Jasná formulace identifikovaných potřeb konkrétního studenta (studentky) přispěje k možnosti jeho (její) každodenní integrace do běžného provozu fakulty během dalšího studia. Jasnou kategorizací specifických potřeb konkrétního studenta bude možné rozdělit úkoly mezi osobní asistenty z řad studentů, mezi pedagogy poskytující specifické služby. V neposlední řadě studenti sami zjistí, že některé z překážek mohou odstraňovat sami s využitím nových pomůcek a nově nabízených možností. Ve své samostatné seminární práci se studenti budou věnovat potřebám zdravotně znevýhodněných studentů vysoké školy, jejich postojům a vztahům s ostatními, analyzují možnosti jejich integrace apod. Vhodné mohou být rovněž studie věnující se srovnání cest k odstraňování bariér na jiných školách, v jiných zemích apod. Součástí samostatné práce bude komunikace a prezentace před dalšími studenty. Práce budou rovněž zveřejněny na webových stránkách a tím mohou být rovněž inspirací pro další znevýhodněné studenty, mohou jim dodat sebevědomí, aby rovněž zvážili své možnosti studovat na univerzitě. Průběh konkrétních cvičení s jednotlivými handicapovanými studenty bude přizpůsoben stupni a druhu jejich handicapu a tudíž potřebné kompenzaci.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti plní aktuální úkoly v LMS Moodle. Součástí je dokumentace jejich osobních speciálních požadavků na studium.

E-learning

Online kurz v LMS Moodle, který podporuje integraci.

Další požadavky na studenta

............................................................................

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Specifické podmínky studia zdravotně postižených na EKF (interní předpisy, úloha osobních studijních asistentů, Centrum pro handicapované studenty). 2) Kompenzační pomůcky (jednotlivé druhy kompenzačních pomůcek, práce s vybranou kompenzační pomůckou). 3) Prostorová orientace na škole. Pohyb po škole. 4) Úvod do studia na vysoké škole 5) Možnosti komunikace, elektronická podpora studia, informační systém 6) Nástroje úpravy studijních materiálů a možnosti vlastního zapojení se do jejich přizpůsobování, kategorizace dovedností potřebných pro konkrétního studenta 7) Možnosti integrace na jiných vysokých školách u nás, resp. v zahraničí

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner