167-0302/01 – Integrace handicapovaných ve společnosti (IHveS)

Garantující katedraInstitut inovace vzděláváníKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
VAH02 Ing. Martina Janyšková
CUP032 Ing. Veronika Nálepová
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
SPO048 Ing. Zuzana Šporková
TEL01 Ing. Zdeňka Telnarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vhled a porozumění aspektům života lidí s handicapem. Předmět se dotýká odstraňování psychických bariér studentů vůči lidem se speciálními potřebami, které jsou často způsobeny nedostatkem informací. Studenti budou seznamováni se způsobem života, možnostmi vzdělávání, pracovního a společenského začlenění osob zdravotně postižených. Studenti získají přehled o současném systému služeb poskytovaných lidem se speciálními potřebami a s možnou psychologickou i lidskou pomocí. Budou jim vysvětleny způsoby vyrovnávání se s handicapem jak po stránce psychické, tak po stránce technické – získají základní přehled nabídky kompenzačních pomůcek pro zrakově handicapované. Důležitým tématem jsou předsudky a stereotypy společnosti vůči postiženým lidem a cesty vedoucí k jejich odstraňování. Cílem předmětu je dosáhnout u studentů vyššího stupně porozumění lidem s handicapem a vytvářením vhodných podmínek pro jejich integraci. Teoretické poznatky jsou doplněny praktickými cvičeními. Bližší kontakt je navozován při setkáních se studenty a osobami se speciálními potřebami a s externími specialisty v dané oblasti. Studenti si rozšiřují praktické znalosti a dovednosti v rámci celosemestrální týmové práce, kterou v závěru obhajují před svými kolegy. Předmět je podporován studijními materiály, aktivitami a komunikací studujících prostřednictvím online kurzu v LMS Moodle.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je vhled a porozumění aspektům života lidí s handicapem. Předmět se dotýká odstraňování psychických bariér studentů vůči lidem se speciálními potřebami, které jsou často způsobeny nedostatkem informací. Studenti budou seznamováni se způsobem života, možnostmi vzdělávání, pracovního a společenského začlenění osob zdravotně postižených. Studenti získají přehled o současném systému služeb poskytovaných lidem se speciálními potřebami a s možnou psychologickou i lidskou pomocí. Budou jim vysvětleny způsoby vyrovnávání se s handicapem jak po stránce psychické, tak po stránce technické – získají základní přehled nabídky kompenzačních pomůcek pro zrakově handicapované. Důležitým tématem jsou předsudky a stereotypy společnosti vůči postiženým lidem a cesty vedoucí k jejich odstraňování. Cílem předmětu je dosáhnout u studentů vyššího stupně porozumění lidem s handicapem a vytvářením vhodných podmínek pro jejich integraci. Teoretické poznatky jsou doplněny praktickými cvičeními. Bližší kontakt je navozován při setkáních se studenty a osobami se speciálními potřebami a s externími specialisty v dané oblasti. Studenti si rozšiřují praktické znalosti a dovednosti v rámci celosemestrální týmové práce, kterou v závěru obhajují před svými kolegy. Předmět je podporován studijními materiály, aktivitami a komunikací studujících prostřednictvím online kurzu v LMS Moodle.

Povinná literatura:

ČÁLEK, O.: Vývoj osobnosti těžce zrakově postižených. 2. vyd. Praha, SPN, 1989 ČÁLEK, O. : Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? Praha, Svaz invalidů v ČSR, 1987 KREMLIČKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. : Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. 1. vyd., Praha, 1997 KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.: Tyflopedie. Brno, PAIDO, 1998 KŘIVOHLAVÝ, J. : Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1988 LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. A KOL.: Tyflopedie I - III. Olomouc, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1988, 1989, 1991 ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. A KOL.: Dětská klinická psychologie. 3.vyd. Praha, Grada, 1997VÁGNEROVÁ, M. : Psychopatologie pro pomáhající profese Portál, 2004. VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S.: Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha, Karolinum, 2004

Doporučená literatura:

ČÁLEK, O.: Vývoj osobnosti těžce zrakově postižených. 2. vyd. Praha, SPN, 1989 ČÁLEK, O. : Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? Praha, Svaz invalidů v ČSR, 1987 KREMLIČKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. : Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. 1. vyd., Praha, 1997 KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.: Tyflopedie. Brno, PAIDO, 1998 KŘIVOHLAVÝ, J. : Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1988 LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. A KOL.: Tyflopedie I - III. Olomouc, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1988, 1989, 1991 ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. A KOL.: Dětská klinická psychologie. 3.vyd. Praha, Grada, 1997VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese Portál, 2004. VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S.: Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha, Karolinum, 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti plní průběžné úkoly zadávané k jednotlivým tématům. Studenti pracují v týmech na své semestrální týmové práci na samostatně zadané téma. Práce musí splňovat náležitosti detailně uvedené v požadavcích. Rozhodující je jasně specifikovaný smysl a cíl práce, metody splnění, formy výstupů, formy prezentace výstupů, zdroje aj. Témata práce jsou spojena s potřebami reálné praxe. Studenti prezentují dosahované výsledky, v závěru semestru se konají závěrečné obhajoby.

E-learning

Studijní předmět je doplněn online kurzem stejného názvu vedeným v LMS Moodle na instalaci http://moodle3.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu • povinná aktualita • odevzdání seminární práce (10 – 12 stran textu) • prezentace práce (cca 20 min) • zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Faktory sociální integrace osob se speciálními potřebami. Student se zdravotním handicapem. Přehled různých druhů zdravotního postižení. Základní charakteristiky jednotlivých typů postižení, související omezení a možnosti kompenzace. Systém služeb pro občany se zrakovým postižením v ČR, zaměstnávání. Centrum pro uchazeče a studenty se speciálními požadavky Slunečnice. Zrakové vady, kompenzační pomůcky. Zásady při tvorbě textových dokumentů. Práce zrakově postižených s textem. Přehled doporučení při psaní textů, která usnadní čitelnost elektronických verzí textů zrakově postiženým. Specifické poruchy učení. Integrace studentů se sluchovým postižením do studia na VŠ; SW a kompenzační pomůcky při studiu na VŠ. Sociální práce, Vliv zrakového postižení na život. Ze života tělesně handicapovaných osob. Zaměstnávání. Základní informace z pracovního práva se zaměřením na zaměstnávání občanů s handicapem. Existující pobídky zaměstnavatelům ze strany státu. Závěrečné obhajoby týmových prací. Uzavření semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku