167-0303/02 – Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí (KDvVP)

Garantující katedraInstitut inovace vzděláváníKredity4
Garant předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném a aktivním absolvování předmětu Budete UMĚT: * Orientovat se ve struktuře komunikačních nástrojů ve virtuálním prostředí, včetně vybraných přístupů ve web 2.0, třídit je dle vybraných kritérií, pohlížet na oblast komunikace systematicky. * Vybrat vhodný komunikační nástroj a komunikovat efektivně dle dané potřeby. * Získávat nejnovější, zpravidla ty nejkvalitnější zdroje ve své oblasti prostřednictvím tématických fór a jiných zdrojů a možnost aktivně se do nich zapojovat. Budete SCHOPNI: * Využívat webu jako komunikační platformy, nejen jako místa k prezentaci. * Být platnou součástí virtuální komunity a dle svých potřeb se zapojovat do její práce. * Zvolit vhodný nástroj pro daný typ komunikace, včetně těch nejprogresivnějších, a rozhodnout, jakou cestou si jej opatřit. ZÍSKÁTE: * Sebevědomí v oblasti nových komunikačních technologií, jež vhodně doplní Vaši specializaci a umožní její zdokonalování přístupem do celosvětové komunity Vašeho oboru. * Možnost prezentování sebe sama v odborných kruzích, např. vytvářením svých blogů, resp. reagováním na ostatní. * Operativnost pro práci v týmu. * Možnost vytváření svého osobnostního portfolia. * This is a general education course designed to introduce students to principles of effective communication with a specific focus on group problem solving. * Class meetings involve considerable attention to group dynamics, teamwork, and effective communication within groups. Through in-class activities, peer critiques, and analysis of both process and product, this course is designed to allow students to actively work in groups and engage in self-analysis of their own group processes. * This course enables students to work more effectively in groups, develop teams, and make effective group and individual presentations. Public presentations are evaluated for content, organization, and presentation while group work is evaluated for process effectiveness and outcomes.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět přináší studentům náhled do specifik virtuální komunikace. Studenti přijímají skutečnost, že při každé činnosti na Internetu musí být předpokládáno, že může být viděna a čtena milióny lidí, kteří navíc mohou reagovat. Studenti si osvojují praktiky budování své pozitivní digitální identity. Předmět tak přispívá k další uplatnitelnosti absolventů na základě virtuální prezentace kreditu své osobnosti. Studenti si osvojují praktiky sdílení výstupů, kooperace, vzájemné interakce a odezvy na práci druhých, na týmové řešení problémů a jejich prezentaci na Internetu. Středem zájmu není tolik finální produkt jako proces sdílené tvorby výstupů. Aktérem procesů, resp. tvůrcem výstupů (obsahu) je každý jednotlivec s rovnou váhou. Výstupem jsou osobnostní i týmová portfolia ve virtuálním prostředí. Získávané znalosti a dovednosti se týkají jednotlivých nástrojů otevřených webových aplikací, jako je blogování (Blogger), wiki (MediaWiki), sdílené dokumenty (Google Docs), sociální síťování (Google+, Twitter), sdílení zkušeností a znalostí (Google Groups), vyhledávání a sledování (Google Search, Google Reader), webová prezentace (Google Sites, Picasa), sdílený time management (Google Calendar) aj. Každý nástroj si studenti osvojují praktickým přechodem od dovedností Web1.0 (čtení na Internetu) k dovednostem Web2.0 (čtení a psaní na Internetu). Důraz je kladen na využitelnost jednotlivých nástrojů pro různé specifické cíle, studenti provádějí klasifikaci nástrojů a jejich systemizaci. Konečným výstupem je praktické uplatňování otevřených webových aplikací pro budování positivní digitální stopy své osobnosti na Internetu. Proces společného učení se vytýčeným dovednostem a znalostem je provázen tvorbou virtuálních osobnostních portfolií (Personal Learning Portfolio, resp. Personal Credit Portfolio). Vedle toho studenti prezentují na Internetu i osobně svá týmová portfolia spojená s týmovým řešením problémů. Cílem případových studií je hodnocení a praktické uplatňování vhodných komunikačních nástrojů ve virtuálním prostředí. Předmětem zájmu komunikačních studií je proces učení se, a to v době studia i pro budoucí celoživotní učení se člověka (Life Long Learning, LLL). Cílem studií je navrhnout, jak lze komunikací ve virtuálním prostředí zefektivnit procesy učení se.

Povinná literatura:

ELearningový kurz studijního předmětu pro podporu studia přístupný přes webové rozhraní.

Doporučená literatura:

* Bauerova, D. and Sein-Echaluce, M.L. (2007): Open dialog as a tool for university education, In: ITI 2007, Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia, June 25-28, 2007, IEEE Catalog Numer 07EX1589, ISBN 978-953-7138-09-7. ISSN 1330-1012, University of Zagreb. 33-38/792. * Bauerová, D., Sein-Echaluce, M. L. (2008) Are We Ready for the "Paradigm 2.0" in Education. Association for the Advancement of Computing in Education, Chesapeake, USA. ED-MEDIA 2008, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, [Cit. 2008-07-01]. Downoaded from http://www.editlib.org/index.cfm?fuseaction=Reader.ViewAbstract&paper_id=28945. ISSN 1-880094-65-7. Pp. 4025-4031. * Downes, Stephen, 2005. E-learning 2.0. (2006). In: eLearn Magazine. [Cit. 2006-04-20]. Http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1. National Research Council of Canada * Jackson Norman. (2004): Exploring the Concept of Metalearning, Paper from seminar on MetaLearning, Middlesex University, Downloaded from www.iclml.com, University of Surrey and UK Learning and Teaching Support Network Generic Centre [Cit. 2007-05-20]. * National Academy Press. (2000), How People Learn- Brain, Mind, Experience and School, (Expanded Edition), Washington DC. * O´ Reilly, T. What is Web 2.0. (2006): Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. [Cit. 2006-11-09]. Downloaded from http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html. * Schaffert, Sandra, Hilzensauer. (2008) Wolf. On the way towards Personal learning Environments: Seven crucial aspects. ELearning Papers, Nº 9, July 2008. [cit. 2008-05-14]. Downloaded from http://www.elearningpapers.eu, ISSN 1887-1542. * Sclater, N. (2008) Web2.0, Personal Learning Environments, and the Future of Learning Management Systems. Research Bulletin, Iss. 13. Boulder, CO: EDUCAUSE Centeer for Applied Research. Downoaded from http://www.educause.edu/ecar. [Cit. 2008-09-25] * Siemens G. (2006), Knowing Knowledge. Retrieved 10 January 2007 [online]. [cit. 2007-12-14]. Downloaded from http://knowingknowledge.com/. * Wikipedia. (2008). History of personal learning environments. [Cit. 2008-06-25]. Downloaded from http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_personal_learning_environments.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná prezentace semestrální práce

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

SPECIFIKA nových metod a forem komunikace KLASIFIKACE komunikačních nástrojů ve virtuálním prostředí z hlediska - využití médií - času - technologií Filosofie SDÍLENÍ informací a znalostí,READ-WRITE technologie (web 2.0) PRAKTICKÉ osvojování si virtuální komunikace PŘÍPADOVÁ STUDIE: TÝMOVÁ semestrální práce - Webový prostor spravovaný všemi členy týmu pomocí základních nástrojů vybraného LCMS - Tvorba obsahově zaměřených objektů z oblasti zájmu jako základu pro řešení vybraného problému - Kolaborativní práce na řešení samostatně vybraného problému z oblastí studijního předmětu - Prezentace výsledků na webu - Osobní prezentace výsledků - Hodnocení výstupů včetně prezentací METODY práce Tvůrčí osvojování si látky prezenční formou s podporou internetu - pod osobním vedením vyučujícího, - prostřednictvím Průvodce studiem, - se soustavným využíváním studijních opor přístupných přes webové rozhraní v LCMS Moodle. Metody práce uplatňované v kurzu se co nejvíce přibližují současnému pojetí vzdělávání se, kde se stírá výlučná role pedagoga a posiluje se význam vzájemného DIALOGU. Studenti mají velký vliv na konečnou podobu kurzu, neboť ta spočívá zejména ve kvalitě dialogu, jež je v kurzu veden všemi jeho účastníky. Důraz je kladen na KOLABORATIVNÍ formy práce s vyústěním v týmové semestrální práci. Online kurz studijního poředmětu je URČEN - tzv. „knowledge workers“, „dělníkům znalostí“, ať jsou jimi vědci, výzkumníci, studenti nebo kdokoliv další, kdo má zájem zapojit se do komunity informační společnosti pod diktátem chaosu webu, - všem, kteří se chtějí seznámit s komunikačními nástroji webu, chtějí se zdokonalit v jejich využívání nebo jen chtějí konfrontovat, jak totéž dělají jiní a inspirovat se pro další zefektivnění své práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.