167-0304/01 – Nové formy vzdělávání ve veřejné správě (NFVveVS)

Garantující katedraInstitut inovace vzděláváníKredity4
Garant předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném a aktivním absolvování předmětu • ZÍSKÁTE: ucelenou představu - o možnostech a potřebách celoživotního vzdělávání (se) dnešní doby, - o nových formách a metodách vzdělávání (se) s využitím informačních a komunikačních technologií, - o výhodách a rezervách eLearningu jako prostředku pro efektivní proškolování pracovníků VS, • budete UMĚT: - podílet se na specifikaci vzdělávání pro konkrétní potřeby jednotlivých oblastí VS, - kompetentně rozhodovat při výběru a implementaci vhodného vzdělávacího systému pro pracovníky veřejné správy, - využívat internet pro efektivní administraci a organizaci vzdělávání ve VS, - podílet se na přípravě specifických částí vzdělávacího systému pracovníků VS, • budete SCHOPNI: - přispět k zefektivnění procesu vzdělávání pracovníků VS, - prosazovat přínosy moderních forem vzdělávání pro realizaci kvalitnějších služeb obyvatelstvu, - vytvořit svůj vlastní eLearningový vzdělávací kurz, čímž získáte kompetence pro budoucí zapojení se do systému vzdělávání pracovníků VS, - organizovat odborná školení, včetně kvalifikovaného výběru skladby kurzu, jež bude vyhovovat potřebám jednotlivých skupin pracovníků, - operativně přizpůsobovat vzdělávací systém měnícím se požadavkům konkrétního pracoviště. Zdokonalení se v samostatné tvůrčí práce, běžně práce s anglickou literaturou. * This is a general education course designed to introduce students to principles of new methods of education with a specific focus on group problem solving. * Class meetings involve considerable attention to group dynamics, teamwork, and effective communication within groups. Through in-class activities, peer critiques, and analysis of both process and product, this course is designed to allow students to actively work in groups and engage in self-analysis of their own group processes. * This course enables students to work more effectively in groups, develop teams, and make effective group and individual presentations. * Public presentations are evaluated for content, organization, and presentation while group work is evaluated for process effectiveness and outcomes.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

ONLINE kurz vedený přes webové rozhraní v LCMS MOODLE. Jsou využívány metody METALEARNINGU a TÝMOVÉ práce. Studující vytvářejí v týmech vlastní eLEARNINGOVÝ kurz. Po úspěšném a aktivním absolvování předmětu • ZÍSKÁTE: ucelenou představu - o možnostech a potřebách celoživotního vzdělávání (se) dnešní doby, - o nových formách a metodách vzdělávání (se) s využitím informačních a komunikačních technologií, - o výhodách a rezervách eLearningu jako prostředku pro efektivní proškolování pracovníků VS, • budete UMĚT: - podílet se na specifikaci vzdělávání pro konkrétní potřeby jednotlivých oblastí VS, - kompetentně rozhodovat při výběru a implementaci vhodného vzdělávacího systému pro pracovníky veřejné správy, - využívat internet pro efektivní administraci a organizaci vzdělávání ve VS, - podílet se na přípravě specifických částí vzdělávacího systému pracovníků VS, • budete SCHOPNI: - přispět k zefektivnění procesu vzdělávání pracovníků VS, - prosazovat přínosy moderních forem vzdělávání pro realizaci kvalitnějších služeb obyvatelstvu, - vytvořit svůj vlastní eLearningový vzdělávací kurz, čímž získáte kompetence pro budoucí zapojení se do systému vzdělávání pracovníků VS, - organizovat odborná školení, včetně kvalifikovaného výběru skladby kurzu, jež bude vyhovovat potřebám jednotlivých skupin pracovníků, - operativně přizpůsobovat vzdělávací systém měnícím se požadavkům konkrétního pracoviště.

Povinná literatura:

ELearningový kurz studijního předmětu pro podporu studia přístupný přes webové rozhraní v řídícím vzdělávacím systému Moodle (http://moodle.vsb.cz), resp. na http://virtuniv.eu, jež obsahuje zejména - průvodce studiem (metodický návod pro studium) ke studijnímu předmětu (v tištěné i elektronické podobě), - jednotlivé vzdělávací objekty multimediálního charakteru, studijní opory, - komunikační nástroje (diskuse, rozhovory, fóra v řídícím vzdělávacím systému), - zadání (a prostor pro odevzdávání) korespondenčních úkolů přes webové rozhraní a jiné nástroje webového vzdělávání. Aktuální studijní materiály a fóra přístupná na internetu.

Doporučená literatura:

Online webové aplikace Stephenson John, 2006. New Education for the 21st Century. Downloaded from http://www.iclml.com/wefwag.htm, University of Surrey and UK Learning and Teaching Support Network Generic Centre [Cit. 2009-06-10] Norman Jackson , 2004. Exploring the Concept of Metalearning. Downloaded from http://www.johnstephenson.net/njmetasem.pdf, University of Surrey and UK Learning and Teaching Support Network Generic Centre [Cit. 2009-06-10]

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

................................................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Celoživotní vzdělávání jako výzva současnosti - Nutnost celoživotního vzdělávání - Nové metody a formy vzdělávání v informační společnosti, distanční prvky ve vzdělávání s využitím informačních a komunikačních technologií - Nové role účastníků vzdělávacího procesu - Aktuální trendy ve vzdělávání pracovníků VS - Efektivnost různých druhů učení - Informace jako zdroj pro osvojování si nových znalostí a dovedností Přínosy vzdělávání pracovníků VS pro jednotlivce a stát - Efektivita nových metod a forem vzdělávání - Kritéria hodnocení kvality vzdělávání s využitím informačních a komunikačních technologií - Vzdělávání pracovníků VS jako nástroj pro zkvalitnění služeb obyvatelstvu - Návratnost investice do vzdělávání pracovníků VS Vzdělávací řídící systémy - Kritéria hodnocení kvality řídících vzdělávacích systémů (Learning Content Management System, dále LCMS) - Klasifikace dostupných LCMS z hlediska uživatele, resp. z hlediska správce systému Organizace vzdělávání ve VS - Systemizace při implementaci nových metod a forem do vzdělávání - Správa a sdílení znovupoužitelných vzdělávacích objektů Komunikace jako významný prvek vzdělávání současnosti - Specifika nových metod a forem komunikace - Klasifikace komunikačních nástrojů ve virtuálním prostředí - Praktické osvojování si virtuální komunikace - Sdílení informací a znalostí - Fórum jako zdroj informací a znalostí Psychologie týmové práce Základy e-didaktiky pro e-tutory Případová studie – týmová semestrální práce - Osvojení si základních dovedností vybraného LCMS - Webový prostor spravovaný všemi členy týmu pomocí základních nástrojů vybraného LCMS - Tvorba znovupoužitelných vzdělávacích objektů - Tvorba eLearningového kurzu - Realizace online vzdělávání (ve svém vlastním eLearningovém kurzu) - Prezentace výsledků Tvůrčí procvičování látky bez nutnosti stálého online připojení k internetu, pod vedením vyučujícího prostřednictvím Průvodce studiem a se soustavným využíváním studijních opor přístupných přes webové rozhraní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku