167-0305/01 – Nové metody podnikového vzdělávání (NMV P)

Garantující katedraInstitut inovace vzděláváníKredity4
Garant předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném a aktivním absolvování předmětu • ZÍSKÁTE: ucelenou představu - o možnostech a potřebách celoživotního vzdělávání (se) dnešní doby, - o nových formách a metodách vzdělávání (se) s využitím informačních a komunikačních technologií, - o výhodách a rezervách eLearningu jako prostředku pro efektivní proškolování pracovníků VS, • budete UMĚT: - podílet se na specifikaci vzdělávání pro konkrétní potřeby jednotlivých oblastí VS, - kompetentně rozhodovat při výběru a implementaci vhodného vzdělávacího systému pro pracovníky veřejné správy, - využívat internet pro efektivní administraci a organizaci vzdělávání ve VS, - podílet se na přípravě specifických částí vzdělávacího systému pracovníků VS, • budete SCHOPNI: - přispět k zefektivnění procesu vzdělávání pracovníků VS, - prosazovat přínosy moderních forem vzdělávání pro realizaci kvalitnějších služeb obyvatelstvu, - vytvořit svůj vlastní eLearningový vzdělávací kurz, čímž získáte kompetence pro budoucí zapojení se do systému vzdělávání pracovníků VS, - organizovat odborná školení, včetně kvalifikovaného výběru skladby kurzu, jež bude vyhovovat potřebám jednotlivých skupin pracovníků, - operativně přizpůsobovat vzdělávací systém měnícím se požadavkům konkrétního pracoviště.

Vyučovací metody

Anotace

ONLINE kurz vedený přes webové rozhraní v LCMS MOODLE. Jsou využívány metody METALEARNINGU a TÝMOVÉ práce. Studující vytvářejí v týmech vlastní eLEARNINGOVÝ kurz. Po úspěšném a aktivním absolvování předmětu ZÍSKÁTE ucelenou představu o výhodách a rezervách eLearningu jako prostředku pro efektivní podnikové vzdělávání. Budete UMĚT využívat webové prostředí pro efektivní administraci a organizaci podnikového vzdělávání. Budete SCHOPNI vytvořit vlastní eLearningový vzdělávací kurz, čímž získáte základní kompetence pro budoucí zapojení se do systému podnikového vzdělávání.

Povinná literatura:

ELearningový kurz studijního předmětu pro podporu studia přístupný přes webové rozhraní v řídícím vzdělávacím systému Moodle (http://moodle.vsb.cz), jež obsahuje zejména - průvodce studiem (metodický návod pro studium) ke studijnímu předmětu (v tištěné i elektronické podobě), - jednotlivé vzdělávací objekty multimediálního charakteru, studijní opory, - komunikační nástroje (diskuse, rozhovory, fóra v řídícím vzdělávacím systému), - zadání (a prostor pro odevzdávání) korespondenčních úkolů přes webové rozhraní a jiné nástroje webového vzdělávání. Aktuální studijní materiály a fóra přístupná na internetu.

Doporučená literatura:

webové aplikace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

...................................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Celoživotní vzdělávání jako výzva současnosti - Nutnost celoživotního vzdělávání - Nové metody a formy vzdělávání v informační společnosti, distanční prvky ve vzdělávání s využitím informačních a komunikačních technologií - Nové role účastníků vzdělávacího procesu - Aktuální trendy v podnikovém vzdělávání - Efektivnost různých druhů učení - Informace jako zdroj pro osvojování si nových znalostí a dovedností Realizace podnikového vzdělávání jako konkurenční výhody podniku - Efektivita nových metod a forem vzdělávání - Kritéria hodnocení kvality vzdělávání s využitím informačních a komunikačních technologií - Vzdělávání pracovníků jako nástroj pro zkvalitnění výstupů - Váha vzdělání na trhu práce - Možnosti financování podnikového vzdělávání Vzdělávání pracovníků jako konkurenční výhoda podniku - Nutnost dalšího vzdělávání pracovníků - Přínosy vzdělávání pro jednotlivce a podnik - Návratnost investice do vzdělávání Organizace vzdělávání ve firmě - Systemizace při implementaci nových metod a forem do vzdělávání - Správa a sdílení znovupoužitelných vzdělávacích objektů Vzdělávací řídící systémy - Kritéria hodnocení kvality řídících vzdělávacích systémů (Learning Content Management System, dále LCMS) - Klasifikace dostupných LCMS z hlediska uživatele, resp. z hlediska správce systému Komunikace jako významný prvek vzdělávání současnosti - Specifika nových metod a forem komunikace - Klasifikace komunikačních nástrojů ve virtuálním prostředí - Praktické osvojování si virtuální komunikace - Sdílení informací a znalostí - Fórum jako zdroj informací a znalostí ELearning Metalearning Psychologie týmové práce Základy e-didaktiky pro e-tutory Případová studie – týmová semestrální práce - Osvojení si základních dovedností vybraného LCMS - Webový prostor spravovaný všemi členy týmu pomocí základních nástrojů vybraného LCMS - Tvorba znovupoužitelných vzdělávacích objektů - Tvorba eLearningového kurzu - Realizace online vzdělávání (ve svém vlastním eLearningovém kurzu) - Prezentace výsledků Tvůrčí procvičování látky bez nutnosti stálého online připojení k internetu, pod vedením vyučujícího prostřednictvím Průvodce studiem a se soustavným využíváním studijních opor přístupných přes webové rozhraní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku