167-0307/01 – Multimedia tools for supports presentation (MNPP)

Gurantor departmentInnovative Education InstituteCredits3
Subject guarantorIng. Jitka Baňařová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jitka Baňařová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- definovat prezentaci - aplikovat teoretické znalosti z jednotlivých softwarových produktů na projektech - srovnat jednotlivé produkty - přenášet znalosti z jednotlivých produktů navzájem

Teaching methods

Summary

Student absolvující tento předmět by se měl seznámit a osvojit si znalosti následujících softwarových produktů:  MS Power Point – rozšířená znalost  Macromedia Flash – základní znalost  Macromedia Captivate – základní znalost Macromedia Flash - prostřednictvím této technologie můžete vytvářet fascinující internetové prezentace, poutavé reklamní kampaně, obchodní nebo výukové aplikace, on-line hry či interaktivní video. Macromedia Captivate automaticky zaznamenává všechny činnosti, které provádíte ve vybraném programu na obrazovce počítače a převádí je do formy instruktážní prezentace nebo interaktivní simulace práce s programem. Captivate nabízí výborné možnosti integrace s jinými aplikacemi - profesionální uživatelé mohou například editovat projekty z Captivate v prostředí programu Macromedia Flash MX 2004.

Compulsory literature:

Magera, Ivo: Microsoft Office PowerPoint 2003, Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, duben 2005, Praha,ISBN: 80-251-0398-6, EAN: 978-80-2510-398-2 Ulrich, Katherine: Macromedia Flash MX 2004. Computer Press, červen 2005, ISBN: 80-251-0622-5, EAN: 978-80-2510-622-8 Huettner, Brenda: Macromedia Captivate: The Definitive Guide. ISBN: 1556224222

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

********************************************************

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

*********************************************

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Written exam Written test 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.