167-0307/02 – Multimedia tools for supports presentation (MNPP)

Gurantor departmentInnovative Education InstituteCredits2
Subject guarantorIng. Jitka Baňařová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jitka Baňařová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- definovat prezentaci - aplikovat teoretické znalosti z jednotlivých softwarových produktů na projektech - srovnat jednotlivé produkty - přenášet znalosti z jednotlivých produktů navzájem

Teaching methods

Summary

Student absolvující tento předmět by se měl seznámit a osvojit si znalosti následujících softwarových produktů:  MS Power Point – rozšířená znalost  Macromedia Flash – základní znalost  Macromedia Captivate – základní znalost Macromedia Flash - prostřednictvím této technologie můžete vytvářet fascinující internetové prezentace, poutavé reklamní kampaně, obchodní nebo výukové aplikace, on-line hry či interaktivní video. Macromedia Captivate automaticky zaznamenává všechny činnosti, které provádíte ve vybraném programu na obrazovce počítače a převádí je do formy instruktážní prezentace nebo interaktivní simulace práce s programem. Captivate nabízí výborné možnosti integrace s jinými aplikacemi - profesionální uživatelé mohou například editovat projekty z Captivate v prostředí programu Macromedia Flash MX 2004.

Compulsory literature:

Magera, Ivo: Microsoft Office PowerPoint 2003, Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, duben 2005, Praha,ISBN: 80-251-0398-6, EAN: 978-80-2510-398-2 Ulrich, Katherine: Macromedia Flash MX 2004. Computer Press, červen 2005, ISBN: 80-251-0622-5, EAN: 978-80-2510-622-8 Huettner, Brenda: Macromedia Captivate: The Definitive Guide. ISBN: 1556224222

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

*****************************************************

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

************************************************

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner