167-0308/01 – Logical Consecutions in Modern Manager’s Work (LOGP)

Gurantor departmentInnovative Education InstituteCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Become acquainted with the logic as one of the classical pillars of European tradition of thinking and learn to work with traditional tools of mathematical logic such as propositional calculus, predicate calculus, the theory of reasoning, etc. • Study of logic will compel you to reflect on the construction of ideas, the formal correctness of their arguments and evidence. You will learn to create formally correct logical processes and vice versa, to formally identify faulty thought processes, which are in practice, you normally encounter. • With using cognitive technologies and logical program LOGO you remind the conceptual principles of algorithmic and creative thinking, and constructivism. • You will learn to work with Prolog program, create databases of logical processes and relationships, and make questions on the knowledge hidden in the database.

Teaching methods

Summary

Sorry this subject has not been taught in English yet.

Compulsory literature:

• FRIEDRICH, Václav – MAJOVSKÁ, Renata: Studijní opory k předmětu Logické postupy v práci moderního manažera. Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009. POŽADOVANÝ SOFTWARE NetLOGO – free software, dostupný na WWW: http://ccl.northwestern.edu/netlogo PIE Prolog - dostupný na WWW: http://www.bitwisemag.com/apps/pie/pie.zip Microsoft Power Point (nebo Open Office Impress)

Recommended literature:

• ŠTĚPÁN, Jan. Formální logika. FIN Olomouc, 1995. 109 stran. ISBN 80-7182-004-0. • PEREGRIN, Jaroslav. Logika a logiky. Academia Praha, 2004. 205 stran. ISBN 978-80-200-1187-9. • BERKA, Petr. Inteligentní systémy. Oeconomica, Vydavatelství VŠE v Praze, 2008. 172 stran. ISBN 978-80-245-1436-9. • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Portál, Praha 2007. 165 stran. ISBN 978-80-7367-200-3. • TRŽILOVÁ, Dana. LOGO a matematika. JČU v Českých Budějovicích, 1993. 61 stran. • KRYL, Rudolf. Úvod do programovacího jazyka PROLOG. KSVI MFF UK Praha. 58 stran. • TIŠNOVSKÝ, Pavel. Letní škola programovacího jazyka LOGO. Root.cz (www.root.cz), informace nejen ze světa Linuxu. ISSN 1212-8309. Internet Info, 2007.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. K získání zápočtu je třeba splnit následující požadavky: a) splnění souhrnného testu - student musí získat alespoň 20 bodů (z max. 40 bodů) b) práce na eseji – lze získat až 20 bodů, předepsané minimum není c) práce na volné kompozici – lze získat až 20 bodů, předepsané minimum není Za vyplnění závěrečného dotazníku lze získat dalších 5 bodů. Celkově musí student získat minimálně 43 bodů ze všech aktivit (z max. 85 bodů). Pokud na konci semestru student nezíská požadovaných 43 bodů, bude tuto situaci řešit se svým cvičícím pedagogem, který určí, které úkoly bude muset vykonat znovu nebo opravovat. Účast na eseji a volné kompozici předpokládá nejen vypracování svého úkolu, ale také hodnocení prací svých spolužáků. Pokud se student hodnocení nezúčastní, nebude mu tento úkol uznán a NEMŮŽE získat zápočet.

E-learning

Elearningový kurz předmětu je umístěn na CMS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK: Přednášky se konají v rozsahu 2 vyučovacích hodin jednou za dva týdny (celkem 14 vyučovacích hodin). Přednášky jsou tématicky zaměřené, pro každou přednášku je připraven studijní materiál ve formě slidové presentace, jehož statickou podobu (podklady) si lze předem vytisknout a přinést do výuky (soubor ve formátu PDF - lze najít na CMS Moodle). Tempo výkladu při přednášce vyplývá z předpokladu, že všichni studenti mají materiály připravené a vytištěné. 1. Úvod do moderní logiky 2. Proces myšlení a mentální mapování 3. Klasická výroková logika 4. Predikátová logika 5. Množinová logika a mohutnost 6. Sylogismy a jejich řešení 7. Formální teorie a znalosti OSNOVA CVIČENÍ: Cvičení se konají každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin, všechna cvičení probíhají v počítačové učebně. Požadovaný software: Microsoft Excel, Power Point, NetLOGO, PIE Prolog. Podkladové materiály ke všem cvičením jsou dostupné na internetu (CMS Moodle) ve formátu PDF. Některá cvičení navazují na témata přednášek, jiná jsou svébytná. Účast na cvičení není povinná, ale pro úspěšné zvládnutí předmětu a získání zápočtu by studenti měli co nejvíce cvičení aktivně absolvovat. Zvládnutí této části předmětu je kontrolováno individuálním autotestem a společným závěrečným testem (viz požadavky k zápočtu). 1. Úvod do předmětu 2. Jednoduché logické úlohy 3. Logické úlohy s výroky a predikáty. 4. Booleova algebra při řešení logických úloh 5. Tvůrčí mentální mapy na cestě k úspěchu 6. Stavba algoritmů v jazyce LOGO 7. Od želví grafiky k fraktální geometrii 8. LOGO jako učící se systém 9. Řešení logických úloh s využitím množin 10. Sylogismy a jejich dokazování 11. Dotazování v jazyce Prolog 12. Budování znalostí v jazyce Prolog Cvičení ve 13. a 14. týdnu slouží jako rezerva a pro splnění povinných zápočtových úkolů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner