167-0308/02 – Logické postupy v práci moderního manažera (LOGP)

Garantující katedraInstitut inovace vzděláváníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUL33 RNDr. Petr Bulava, Ph.D.
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Seznámíte se s logikou jako jedním z klasických pilířů evropské tradice myšlení a naučíte se pracovat s nástroji klasické formální logiky, jako jsou výrokový počet, predikátový počet, teorie usuzování apod. • Studium logiky vás donutí zamyslet se nad stavbou myšlenek, nad formální správností svých argumentací a důkazů. Naučíte se vytvářet formálně správné logické postupy a naopak odhalovat formálně chybné myšlenkové postupy, se kterými se v praxi můžete běžně setkat. • S využitím kognitivních technologií a logického programu LOGO si připomenete zásady koncepčního algoritmického a kreativního myšlení, konstruktivismus a konstrucionismus. • Naučíte se pracovat s programem Prolog, vytvářet v něm databázi logických postupů a vztahů a dotazy na znalosti ukryté v této databázi.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Logické postupy v práci moderního manažera učí budoucího ekonoma správnému usuzování a využití jazyka k poznávacím účelům. Předmět je zaměřen na zdokonalení a změnu myšlení studentů, přičemž je orientován prakticky, tedy především na získání dovedností využitelných v praxi moderního manažera. S logickými úlohami se setkáváme často, ať už v nedělních přílohách novin jako příjemné a zábavné hlavolamy pro rozhýbání mozkových závitů nebo v praxi při řešení například rozhodovacích manažerských problémů. Princip je přitom často totožný. O potřebě logiky v moderní ekonomii hovořil i známý český filosof a ekonom Karel Engliš ve své práci Věcné ideály lidstva: "Na empirických poznatcích získaných přímým pozorováním se budují další nepřímo usuzováním a úsudkem, tedy souborem soudů, z něhož můžeme čerpat závěry, a to logicky." Předmět nevyžaduje hlubší než středoškolské znalosti z matematiky ani informatiky, jedinou skutečnou prerekvisitou je chuť přemýšlet, objevovat a hrát si. V předmětu budete využívat open source programy NetLogo a PIE Prolog, které si můžete volně stáhnout z internetu. Tyto programy se využívají v tréninku logického myšlení budoucích odborníků na MIT a dalších prestižních vysokých školách. Vývoj předmětu "Logické postupy v práci moderního manažera" byl podpořen rozvojovým projektem Fondu rozvoje vysokých škol. Předmět je také zařazen do projektu Meziuniverzitního studia, na kterém se podílí několik českých a moravských vysokých škol.

Povinná literatura:

• FRIEDRICH, Václav – MAJOVSKÁ, Renata: Studijní opory k předmětu Logické postupy v práci moderního manažera. Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009. POŽADOVANÝ SOFTWARE NetLOGO – free software, dostupný na WWW: http://ccl.northwestern.edu/netlogo PIE Prolog - dostupný na WWW: http://www.bitwisemag.com/apps/pie/pie.zip Microsoft Power Point (nebo Open Office Impress)

Doporučená literatura:

• ŠTĚPÁN, Jan. Formální logika. FIN Olomouc, 1995. 109 stran. ISBN 80-7182-004-0. • PEREGRIN, Jaroslav. Logika a logiky. Academia Praha, 2004. 205 stran. ISBN 978-80-200-1187-9. • BERKA, Petr. Inteligentní systémy. Oeconomica, Vydavatelství VŠE v Praze, 2008. 172 stran. ISBN 978-80-245-1436-9. • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Portál, Praha 2007. 165 stran. ISBN 978-80-7367-200-3. • TRŽILOVÁ, Dana. LOGO a matematika. JČU v Českých Budějovicích, 1993. 61 stran. • KRYL, Rudolf. Úvod do programovacího jazyka PROLOG. KSVI MFF UK Praha. 58 stran. • TIŠNOVSKÝ, Pavel. Letní škola programovacího jazyka LOGO. Root.cz (www.root.cz), informace nejen ze světa Linuxu. ISSN 1212-8309. Internet Info, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Logické postupy v práci moderního manažera tvoří 6 tématických modulů s následující strukturou a obsahem: A. Povaha a úkoly moderní logiky Logika jako věda. Základní partie logiky. Logika a jazyk. Logika a pravda. Dějiny logiky. Logika v ekonomických vědách. B. Výroková logika Výroky a výrokové funkce. Jazyk výrokové logiky, formule. Tabulky výrokových formulí. Tautologie a kontradikce. Disjunktivní a konjunktivní forma. Minimalizace logických formulí, Booleova algebra. Vlastnosti výrokové logiky, axiómy Booleovy algebry. Paradoxy výrokové logiky. C. Predikátová logika a logika tříd Jazyk predikátové logiky, kvantifikátory. Splňování a pravdivost. Odvozování v predikátové logice. Teorie tříd, Vennovy diagramy. Sylogismy a jejich dokazování. D. Formalizované teorie Logická struktura teorií. Formální systémy. Teorie prvního řádu, axiomy. Gödelova úloha. Specifikační jazyk CLEAR. E. Neklasické a neformální logiky Vícehodnotové logiky, tříhodnotová logika a její modifikace. Fuzzy logiky. Intuicionistická logika. Neformální logiky. Princip tolerance. F. Logika, znalosti a usuzování Neúplné informace, báze znalostí. Hierarchie dědění vlastností. Teorie s defaulty, usuzování. Programovací jazyk Prolog. Produkční a expertní systémy. Každý z uvedených modulů představuje látku v rozsahu cca 2 týdnů. Předmět je vyučován formou společných presenčních přednášek cvičení a samostudia. Pořadí modulů při studiu je závazné.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku