167-0309/01 – Psychologické aspekty týmové práce (PATP)

Garantující katedraInstitut inovace vzděláváníKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby posluchač po absolvování předmětu byl schopen • formulovat odpovědi na otázky: Proč zavést týmovou práci? Co to obnáší? Jaká je úloha manažera - vedoucího týmu, • dokázal zhodnotit význam týmové práce a v praktických cvičeních aplikovat postupy týmové práce. • aplikoval dovednost využívat charakteristických vlastností jednotlivých členů ke zvýšení výkonu týmu jako celku. • aplikoval diagnostiku týmové práce s dovedností flexibilně reagovat na požadavky jednotlivců i týmu výběrem adekvátního řídícího stylu, • analyzoval získané poznatky a metodologické zázemí k využití technik umožňující týmové kreativní řešení problémů. Aplikováním konkrétních individuálních i týmových cvičení • příprava na budování a vedení týmů v organizaci, jasné stanovení funkce při vedení týmu z hlediska významu vedení a sebeřízení. Formulace účinného nástroje zlepšování procesní způsobilosti přinášející učební efekt za podmínek minimálních nákladů, který je založen na předpokladu, že lidé, kteří spolu denně pracují, se mohou společně jeden od druhého učit.

Vyučovací metody

Anotace

V moderním managementu se stále více zdůrazňuje myšlenka týmu a týmové práce. Tým se stal uznávanou jednotkou organizace práce. Pro manažery je potřebné porozumět tomu, jak tým funguje a co ovlivňuje jeho výkonnost. Nutnost porozumět psychologii jednotlivců a týmů je prvořadou záležitostí v pracovním prostředí, které prochází stále rychlejšími a hlubšími změnami. Struktura společnosti se radikálně mění a jednotliví vedoucí pracovníci a odborníci mají mnohem větší autonomii, povinnosti a odpovědnost. Organizace omezují centrální řízení a usilují o zplnomocnění jednotlivých zaměstnanců (empowerment). Tito zaměstnanci vytvářejí týmy, ve kterých je často zastoupeno několik funkcí a jejichž organizujícím prvkem je spíše projekt než hierarchická struktura. Analýza a porozumění pracovní zkušenosti z psychologického hlediska jsou nutné pro úspěšné zkloubení zkušenosti pracovního úspěchu a kvality života. Cílem předmětu je pomoci studentům se orientovat v této problematice, pochopit rozdíl mezi týmem a sociální skupinou, zabývá se problematikou budování týmu, vedení týmu a způsoby jak zlepšit komunikaci uvnitř týmu.

Povinná literatura:

Literatura: 1. Hayes, N.: Psychologie týmové práce. Portál,s.r.o., Praha 2005. ISBN 80-7178-983-6. 2. Kolajová L.: Týmová spolupráce : jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků, Grada, Praha 2006. ISBN 80-247-1764-6. 3. Zahrádková E.: Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci. Portál,s.r.o, Praha 2005. ISBN 80-7367-042-9.

Doporučená literatura:

studijní materiály na internetových stránkách: www.ekf.vsb.cz, http://iiv.vsb.cz/moodle další doporučená literatura: 4. Adair, J.: Vytváření efektivních týmů, Management Press, Praha 1994. ISBN 80-85603-70-5. 5. Bay, R. H.: Účinné vedení týmů, Grada, Praha 2000. ISBN 80-247-9068-8. 6. Belbin, R. M.: Team Roles at Work, Butterworth Heinemann. Oxford 1993. 7. Freemantle D.: BIZ : 50 maličkostí, které mají velký vliv na motivaci a vedení týmu, Management Press, Praha 2006. ISBN 80-7261-147-X. 8. Hermochová S.: Teambuilding. Grada, Praha 2006. ISBN 80-247-1155-9. 9. Clegg, B.: Teamwork. CP Books, Brno 2005. ISBN 80-251-0546-6. 10. Částka, P.: Teamwork development in a traditional manufacturing organisation – a holistic perspective: short version of PhD Thesis, VUT, Brno 2002, ISBN 80-214-2276-9 11. Kolektiv autorů: TEAMWORK 2001: systémový přístup a týmová práce, VUT, Brno 2001. ISBN 80-214-1798-6 12. Krüger W.: Vedení týmů : jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým, Grada, Praha 2004. ISBN 80-247-0780-2. 13. Omak,M.: Kaizen : metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku, Computer Press, Brno 2004. ISBN 80-251-0461-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

.....................................................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Proč pracovat v týmu? Typy týmů Psychologické rozměry týmové práce 2. Tým a skupina. Skupina a týmové procesy 3. Budování týmu (teambuilding). Několik zásad budování týmu Pět různých přístupů Využití několika přístupů 4. Tým a jeho vůdce. Vůdce a manažer Vývoj přístupu vůdcovství Vůdcovství a zplnomocnění Vedení týmu Vedení týmu a sociální identifikace 5. Hodnocení týmového výkonu. Psychometrické přístupy k hodnocení týmu Zásady hodnocení týmu Výkonnostní křivka týmu Odměny a pobídky 6. Pozice týmu v organizaci. Interakce mezi týmem a podnikem Sociální identita v organizaci Tým a změny v podniku či instituci Co týmy potřebují 7. Zavedení týmové práce. Novátorské týmy Vliv menšiny Rezistence vůči týmové práci Nástrahy při zavádění týmové práce Faktory úspěšnosti týmu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (185) 50
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
        Zápočtová písemka Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku