167-0329/01 – Logické postupy v regionalistice (LOGR)

Garantující katedraInstitut inovace vzděláváníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Seznámíte se s logikou jako jedním z klasických pilířů evropské tradice myšlení a naučíte se pracovat s nástroji klasické formální logiky, jako jsou výrokový počet, predikátový počet, teorie usuzování apod. • Studium logiky vás donutí zamyslet se nad stavbou myšlenek, nad formální správností svých argumentací a důkazů. Naučíte se vytvářet formálně správné logické postupy a naopak odhalovat formálně chybné myšlenkové postupy, se kterými se v praxi můžete běžně setkat. • S využitím kognitivních technologií a logického programu LOGO si připomenete zásady koncepčního algoritmického a kreativního myšlení, konstruktivismus a konstrucionismus. • Naučíte se pracovat s programem Prolog, vytvářet v něm databázi logických postupů a vztahů a dotazy na znalosti ukryté v této databázi.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Logické postupy v práci moderního manažera učí budoucího ekonoma správnému usuzování a využití jazyka k poznávacím účelům. Předmět je zaměřen na zdokonalení a změnu myšlení studentů, přičemž je orientován prakticky, tedy především na získání dovedností využitelných v praxi moderního manažera. S logickými úlohami se setkáváme často, ať už v nedělních přílohách novin jako příjemné a zábavné hlavolamy pro rozhýbání mozkových závitů nebo v praxi při řešení například rozhodovacích manažerských problémů. Princip je přitom často totožný. O potřebě logiky v moderní ekonomii hovořil i známý český filosof a ekonom Karel Engliš ve své práci Věcné ideály lidstva: "Na empirických poznatcích získaných přímým pozorováním se budují další nepřímo usuzováním a úsudkem, tedy souborem soudů, z něhož můžeme čerpat závěry, a to logicky." Předmět nevyžaduje hlubší než středoškolské znalosti z matematiky ani informatiky, jedinou skutečnou prerekvisitou je chuť přemýšlet, objevovat a hrát si. V předmětu budete využívat open source programy NetLogo a PIE Prolog, které si můžete volně stáhnout z internetu. Tyto programy se využívají v tréninku logického myšlení budoucích odborníků na MIT a dalších prestižních vysokých školách. Vývoj předmětu "Logické postupy v práci moderního manažera" byl podpořen rozvojovým projektem Fondu rozvoje vysokých škol. Předmět je také zařazen do projektu Meziuniverzitního studia, na kterém se podílí několik českých a moravských vysokých škol.

Povinná literatura:

• FRIEDRICH, Václav – MAJOVSKÁ, Renata: Studijní opory k předmětu Logické postupy v práci moderního manažera. Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009. POŽADOVANÝ SOFTWARE NetLOGO – free software, dostupný na WWW: http://ccl.northwestern.edu/netlogo PIE Prolog - dostupný na WWW: http://www.bitwisemag.com/apps/pie/pie.zip Microsoft Power Point (nebo Open Office Impress)

Doporučená literatura:

• ŠTĚPÁN, Jan. Formální logika. FIN Olomouc, 1995. 109 stran. ISBN 80-7182-004-0. • PEREGRIN, Jaroslav. Logika a logiky. Academia Praha, 2004. 205 stran. ISBN 978-80-200-1187-9. • BERKA, Petr. Inteligentní systémy. Oeconomica, Vydavatelství VŠE v Praze, 2008. 172 stran. ISBN 978-80-245-1436-9. • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Portál, Praha 2007. 165 stran. ISBN 978-80-7367-200-3. • TRŽILOVÁ, Dana. LOGO a matematika. JČU v Českých Budějovicích, 1993. 61 stran. • KRYL, Rudolf. Úvod do programovacího jazyka PROLOG. KSVI MFF UK Praha. 58 stran. • TIŠNOVSKÝ, Pavel. Letní škola programovacího jazyka LOGO. Root.cz (www.root.cz), informace nejen ze světa Linuxu. ISSN 1212-8309. Internet Info, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. K získání zápočtu je třeba splnit následující požadavky: a) splnění souhrnného testu - student musí získat alespoň 20 bodů (z max. 40 bodů) b) práce na eseji – lze získat až 20 bodů, předepsané minimum není c) práce na volné kompozici – lze získat až 20 bodů, předepsané minimum není Za vyplnění závěrečného dotazníku lze získat dalších 5 bodů. Celkově musí student získat minimálně 43 bodů ze všech aktivit (z max. 85 bodů). Pokud na konci semestru student nezíská požadovaných 43 bodů, bude tuto situaci řešit se svým cvičícím pedagogem, který určí, které úkoly bude muset vykonat znovu nebo opravovat. Účast na eseji a volné kompozici předpokládá nejen vypracování svého úkolu, ale také hodnocení prací svých spolužáků. Pokud se student hodnocení nezúčastní, nebude mu tento úkol uznán a NEMŮŽE získat zápočet.

E-learning

Elearningový kurz předmětu je umístěn na CMS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDNÁŠEK: Přednášky se konají v rozsahu 2 vyučovacích hodin jednou za dva týdny (celkem 14 vyučovacích hodin). Přednášky jsou tématicky zaměřené, pro každou přednášku je připraven studijní materiál ve formě slidové presentace, jehož statickou podobu (podklady) si lze předem vytisknout a přinést do výuky (soubor ve formátu PDF - lze najít na CMS Moodle). Tempo výkladu při přednášce vyplývá z předpokladu, že všichni studenti mají materiály připravené a vytištěné. 1. Úvod do moderní logiky 2. Proces myšlení a mentální mapování 3. Klasická výroková logika 4. Predikátová logika 5. Množinová logika a mohutnost 6. Sylogismy a jejich řešení 7. Formální teorie a znalosti OSNOVA CVIČENÍ: Cvičení se konají každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin, všechna cvičení probíhají v počítačové učebně. Požadovaný software: Microsoft Excel, Power Point, NetLOGO, PIE Prolog. Podkladové materiály ke všem cvičením jsou dostupné na internetu (CMS Moodle) ve formátu PDF. Některá cvičení navazují na témata přednášek, jiná jsou svébytná. Účast na cvičení není povinná, ale pro úspěšné zvládnutí předmětu a získání zápočtu by studenti měli co nejvíce cvičení aktivně absolvovat. Zvládnutí této části předmětu je kontrolováno individuálním autotestem a společným závěrečným testem (viz požadavky k zápočtu). 1. Úvod do předmětu 2. Jednoduché logické úlohy 3. Logické úlohy s výroky a predikáty. 4. Booleova algebra při řešení logických úloh 5. Tvůrčí mentální mapy na cestě k úspěchu 6. Stavba algoritmů v jazyce LOGO 7. Od želví grafiky k fraktální geometrii 8. LOGO jako učící se systém 9. Řešení logických úloh s využitím množin 10. Sylogismy a jejich dokazování 11. Dotazování v jazyce Prolog 12. Budování znalostí v jazyce Prolog Cvičení ve 13. a 14. týdnu slouží jako rezerva a pro splnění povinných zápočtových úkolů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku