170-0032/02 – Professional Practice (ODPR)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- získat kontakt s provozem firmy, - orientovat studenty na řešení konkrétních problémů, - praktikovat znalosti získané studiem na konkrétní pracovní pozici, - rozvíjet téma odborné praxe s výhledem na bakalářskou práci

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je, aby studenti získali kontakt s provozem firmy. Provozní praxe proběhne v podnicích dle volby studentů. Námětem provozní praxe bude studentem vybrané téma dle osnov předmětu. Téma odborné praxe může být v dalších ročnících na praxi rozvíjeno případně i s výhledem na bakalářskou diplomovou práci.

Compulsory literature:

Firemní literatura

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (03) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner