170-0032/03 – Professional Practice (ODPR)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- získat kontakt s provozem firmy, - orientovat studenty na řešení konkrétních problémů, - praktikovat znalosti získané studiem na konkrétní pracovní pozici, - rozvíjet téma odborné praxe s výhledem na bakalářskou práci

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je, aby studenti získali kontakt s provozem firmy. Provozní praxe proběhne v podnicích dle volby studentů. Námětem provozní praxe bude studentem vybrané téma dle osnov předmětu. Téma odborné praxe může být v dalších ročnících na praxi rozvíjeno případně i s výhledem na bakalářskou diplomovou práci.

Compulsory literature:

Firemní literatura

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informační systém firmy. Zjištění jeho silných a slabých míst. 2. Příprava firmy na spolupráci s Evropskou unií. 3. Současné zapojení firmy do mezinárodní dělby práce. 4. Způsoby vnitropodnikové kontroly, které firma preferuje. 5. Zkušenosti z práce s počítačovou sítí firmy. 6. Uplatněné metody hmotné zainteresovanosti zaměstnanců firmy, jejich vyhodnocení. 7. Zkušenosti se zaměstnáváním cizích státních příslušníků - psychologické, jazykové, organizační, sociální aspekty. 8. Postavení malé firmy v současném tržním hospodářství. 9. Výběr a hodnocení pracovníků, sestavování pracovních týmů ve firmě

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner