170-0038/01 – Databases for Windows (DBPW)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantorIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vítězslav Novák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand the fundamental principles of the relational databases. Create database applications in Microsoft Office Access. Use the programming language Visual Basic for Application on a simple level. Create a graphical user interface of applications.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s programováním v prostředí relační databáze Access. Předmět navazuje na předmět Datové struktury a základy algoritmizace ve 2. ročníku studia.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Roman, S.: MS Access – návrh a programování databází, Computer Press, Praha 1999, ISBN 80-7226-133-9. Doporučená literatura: 1. Dobson, R.: Programování v Microsoft Access 2000, Computer Press, Praha 2000.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Opakování základů Accessu (návrh tabulek, dotazů, formulářů, sestav). 2. Opakování základů programovacího jazyka Visual Basic for Applications (proměnné, procedury, funkce, větvení, cykly). 3. Programování visuálních objektů (Form, Report, Label, TextBox, CommandButton, ListBox, ComboBox, OptionGroup, CheckBox, …). 4. Programování jednoduchých úloh (kalkulačka, mzdové výpočty, odpisy DM, úroky z vkladu, cena tel. hovoru, …). 5. Objekty pro přístup k datům DAO s důrazem na objekt Recordset. 6. Programování vzorové databázové úlohy (evidence zaměstnanců a majetku firmy). 7. Programování individuálních databázových úloh k zápočtům.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (03) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner