170-0081/01 – Organizations Information Resources in Information Society (IZIS)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VYM0001 doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- charakterizovat informačního prostředí a informační proces - pochopit strukturu informačních zdrojů, jejich vytváření, organizaci a využívání - vytvořit studentům přehledný pojmový aparát v oblasti informací, znalostí a odborné literatury

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na charakteristiku informačního prostředí, charakteristiku informačního procesu, strukturu informačních zdrojů, jejich vytváření, organizaci a využívání. Vytváří studentům přehledný pojmový aparát v oblasti informací, znalostí a odborné literatury.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1.VYMĚTAL, J.,VÁCHOVÁ, M. Úvod do studia odborné literatury. Praha: ORAC,2001,287s. ISBN 80-86199-19-3. 2.KATUŠČÁK, D., MATTHAEDISOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, M.: Informační výchova. Terminologický a výkladový slovník – obor knižničná a informačná veda. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo 1999. Doporučená literatura: 1.SKLENÁK, V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H.Beck, 2001. 2.BABKA, M.: Kde a jak hledat informace o firmách. Praha: Management Press 1994.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner