170-0084/01 – Communication Techniques and Communication Technologies (KTAKT)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VYM0001 doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit se zásadami jednání s lidmi - zvládnout způsoby komunikace v ústní a písemné formě - pochopit základy komunikace v organizaci a týmu a komunikace s veřejností

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami jednání s lidmi, se způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, s komunikací v organizaci a týmu i s komunikací s veřejností.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1.MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada Publishing, 2003, 361 s. ISBN 80-247-0650-4. 2.VYBÍRAL,Z. Pragmantika lidské komunikace.Praha : Konfrontace, 1999, 243s.ISBN 80-86088-04-9. 3.VESTER,F. Myslet, učit se … zapomínat. Praha: Fraus, 1997. ISBN 80-85784-79-3 Doporučená literatura: 1.DeVITO,J.,A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2002, 420s. ISBN 80-7169-988-8. 2.NĚMEC,P. Public relations.Praxe komunikace s veřejností. Praha: Management Press, 1996, 167s. ISBN 80-85943-20-4. 3.HORÁKOVÁ,I.,STEJSKALOVÁ,D.,ŠKAPOVÁ,I. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2000234s. ISBN 4.GRUBER,D.Řečnické triky aneb nenechte se ukecat. Ostrava: Repromis, 1998,92s. ISBN 80-861222-19-0. 5.KOHOUT, J.Rétorika – umění jednat s lidmi. Praha“ Management Press, 1995,124s. ISBN 80-85603-92-6. 6.EHRENBORG,J., MATLOCK,J. Přesvědčivé vystupování.50.originálních námětů, jak působit na posluchače.Praha: Management Press, 1995, 112s, ISBN. 7.COLEMAN,R., BARRIE,G. 525 způsobů jak se stát lepším manažerem. 3.vydání.Praha: Management Press, 1995, 156s.ISBN 80-85603-91-8. 8.Průběžné studium časopisů a novin : Hospodářské noviny, Ekonom, Profit,

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner