170-0086/01 – Data Structures and Basics of Algorithm Development (DSAZA)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits4
Subject guarantorIng. Vítězslav Novák, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vítězslav Novák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand the fundamental principles of the relational databases. Create database applications in Microsoft Office Access. Use the programming language Visual Basic for Application on a simple level. Create a graphical user interface of applications.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je zvládnutí relační databáze Access na pokročilé uživatelské úrovni a základů programování v jazyce Visual Basic for Applications (VBA). Na předmět navazuje předmět Databáze v prostředí Windows ve 2. ročníku studia.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Morkes, D.: Access 2000 - Uživatelská příručka, Computer Press, Brno. Doporučená literatura: 1. Viescas, J.: Mistrovství v Microsoft Access 2000, Computer Press, Praha 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Účel a funkce databází. 2. Tabulky (návrh tabulek, typy polí, vlastnosti polí). 3. Vztahy mezi tabulkami (typy vztahů, klíče, integrita dat). 4. Dotazy (jednoduché, souhrnné, parametrické, SQL, akční). 5. Formuláře (jednoduché, nekonečné, s podformuláři) 6. Sestavy (jednoduché, se seskupováním dat) 7. Zpracování vzorové databáze (evidence zakázek). 8. Zpracování individuálních databází k zápočtům. 9. Základy programovacího jazyka VBA (proměnné, datové typy, procedury, funkce) 10. Řídicí příkazy v jazyce VBA (větvení, cykly) 11. Práce s objekty v jazyce VBA.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner