170-0089/01 – Online Retrieval and Search Strategies (SRRČ)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAP0001 doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- pochopit teorii a praxi rešeršní činnosti (vyhledávání a vyhledávacích metod) - prakticky zvládnout přístupy do bází dat vybraných informačních systémů u nás i ve světě včetně typických vyhledávacích systémů pro práci s bázemi dat na CD- ROM a v systémech přístupných na WWW - zaměřit se zejména na velké nebo významné databáze v oborech vědy, techniky a ekonomiky zvládnout základní odborné činnosti informačního specialisty pro vyhledávání v online systémech a v bázích dat na CD-ROM - zpracovat studijně-rozborovou práci (studie nebo informační zpráva) na zvolené téma

Teaching methods

Summary

Teorie a praxe rešeršní činnosti (vyhledávání a vyhledávacích metod), praktické zvládnutí přístupu do bází dat vybraných informačních systémů u nás i ve světě včetně typických vyhledávacích systémů pro práci s bázemi dat na CD- ROM a v systémech přístupných na WWW. Zaměření zejména na velké nebo významné databáze v oborech vědy, techniky a ekonomiky. Speciální rešeršní postupy při vyhledávání informací v prostoru WWW. Přednášky a cvičení pokryjí základní odborné činnosti informačního specialisty pro vyhledávání v online systémech a v bázích dat na CD-ROM. - Součástí přípravy je zpracování studijně-rozborové práce (studie nebo informační zpráva) na určité téma.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. BUDIL, J.; KASTL, J. Automatizované informační systémy VTI. III, Dialogová informační obsluha. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 180 s. 2. CONVEY, J. Online information retrieval : an introductory manual to principles and practice. 3rd ed. London : Bingley, 1989. 269 s. Doporučená literatura: 1. FRANTS, V.I.; SHAPIRO, J.; VOISKUNSKII, V.G. Automated information retrieval. San Diego : Academic Press, 1997. XIV, 365 s. 2. PAPÍK, R.; MICHALÍK, P.; MICHALÍK, P.; NOVÁČEK, L. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace : Strategie vyhledávání a prezentace. Praha : EKOPRESS, 1998. 220 s. 3. POKORNÝ, J.; SNÁŠEL, V.; HÚSEK, D. Dokumentografické informační systémy Praha : Karolinum, 1998. 158 s. ISBN 80-7184-764-X.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner