170-0090/01 – Information and Knowledge Management (IZM)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Vymětal, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VYM0001 doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- charakterizovat praktické využití informací v prostředí organizace, informační management - pochopit činnost a funkci informačního střediska, perspektivu a rozvoj střediska, jeho personální obsazení - definovat marketing v činnosti střediska, problematiku ochrany dat a informací, znalostní management, učící se organizaci

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na praktické využití informací v prostředí organizace, informační management, činnost a funkci informačního střediska, perspektivu a rozvoj střediska, jeho personální obsazení,marketing v činnosti střediska,ochranu dat a informací, znalostní management, učící se organizaci a požadavky praxe na současný vzdělávací proces a jeho absolventy.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. LexisNexis CZ, 2005, 400 s. ISBN 80-86920-01-1. 2. VYMĚTAL,J.,VÁCHOVÁ,M. Úvod do studia odborné literatury. Praha: ORAC,2001,287s. ISBN 80-86199-19-3. Doporučená literatura: 1. TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha : Profesional Publishing, 2003, 312s. ISBN 80-86419-35-5. 2. PALMER,S.,WEAVER,M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing,2000,162 s.ISBN 80-7169-940-3. 3. VODÁČEK,L., ROSICKÝ,A.Informační management.Pojetí,poslání,aplikace. Praha: Management Press,1997,146 s.ISBN 80-85943-35-2.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner