170-0092/01 – Work Graphic Methods (GMPI)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROM015 Ing. Jiří Románek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit studenty se základy grafického zpracování informací při použití profesionálního programového vybavení a hardwaru, - pochopit barevné modely a formáty grafických souborů pro uložení obrázků, zvuku nebo videa, - zvládnout problematiku digitální fotografie a digitalizace dokumentů pomocí skeneru a zpracování videa na počítači, - vytvořit aplikaci v bitmapovém i vektorovém grafickém editoru.

Teaching methods

Summary

Seznámit studenty se základy grafického zpracování informací při použití profesionálního programového vybavení a hardwaru. V úvodu se studenti seznámí s teorií barev, některými barevnými modely a formáty grafických souborů, ať už se jedná o obrázky, zvuk nebo video. Další část je zaměřena na stručný popis problematiky digitální fotografie a digitalizace dokumentů pomocí skeneru. Studenti se také naučí zpracovávat video na počítači. Větší část semestru je potom věnována práci v bitmapovém i vektorovém grafickém editoru.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. ROUBAL, Pavel. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. Praha: Computer Press, 2003. 184 s. ISBN: 80-7226-896-1. 2. LINDNER, Petr; MYŠKA, Miroslav; TŮMA, Tomáš. Velká kniha digitální fotografie.. Praha: Computer Press, 2005. 288 s. ISBN: 80-251-0648-9. 3. SCHWARTZ, Steve; DAVIS, Phyllis. Corel Draw 11: názorný průvodce. Praha: Computer Press, 2004. 248 s. ISBN: 80-251-0330-7. Doporučená literatura: 1. ŽÁRA, Jiří; BENEŠ, Bedřich; SOCHOR, Jiří; FELKEL, Petr. Moderní počítačová grafika.. Praha: Computer Press, 2. vydání, 2005. 628 s. ISBN: 80- 251-0454-0.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Barvy, barevné modely 2. Bitmapová a vektorová grafika 3. Formáty grafických souborů 4. Základní parametry digitálních fotoaparátů 5. Základy digitální fotografie 6. Digitalizace obrazu skenováním 7. Zpracování videa na počítači 8. Práce v bitmapovém editoru Corel Photo-Paint 9. Tvorba animací v Corel Photo-Paint 10. Vytváření grafiky ve vektorovém editoru Corel Draw

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner