170-0208/01 – Journalistic Information Processing (ZŽINF)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantorAnonymizovaná OsobaSubject version guarantorAnonymizovaná Osoba
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
WOL0001 Anonymizovaná Osoba
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit s postupy při redigování a zpracovávání novinářských textů, pochopit žánrová specifika, práci s titulkovým aparátem atd. - pochopit nutnost prověřování podkladů k textům – tzv. práce se zdroji - zvládnout kritické hodnocení již uveřejněných textů a jejich využití při vytváření vlastních - zmapovat působení nejdůležitějších českých médií, jak tištěných, tak i elektronických, rozlišení jejich metod práce, používání různých novinářských žánrů, obrazové složky a zařazování tzv. supplementů

Teaching methods

Summary

Cílem kurzu je, aby se studenti při praktických cvičeních seznámili s postupy při redigování a zpracovávání novinářských textů. Pochopili žánrová specifika, práci s titulkovým aparátem atd. Důležitou součástí cvičení je i prověřování podkladů k textům – tzv. práce se zdroji. Náplní seminářů je rovněž kritické hodnocení již uveřejněných textů a jeho využití při vytváření vlastních. Během semináře půjde především o zmapování krajiny nejdůležitějších českých médií, tištěných i elektronických, rozlišení jejich metod práce, používání různých novinářských žánrů, obrazové složky a zařazování tzv. supplementů.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Burton, G. - Jirák, J. (2001): Úvod do studia médií. Brno: B&P 2. Kuncizk, M. (1995): Základy masové komunikace. Praha: Mladá fronta 3. Mander, J. (2000): Čtyři důvody pro zrušení televize. Brno: Doplněk 4. McQuail, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 5. Postman, N. (1999): Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta 6. ČTK (1994): Agentura a její zpravodajství. Praha: ČTK Doporučená literatura: 1. Jonášová, K. (1995): Etické kodexy – svět a my. 1995, Kmit, Praha 2. Filípek, Š. (1998): Přístup novinářů k informacím u nás a ve světě. Kmit 1/1998. Praha: Syndikát novinářů České republiky. 3. Média a politici, 2001, Praha: MediaReport – Společnost Ferdinanda Peroutky, s. r. o.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner