170-0209/01 – Personnel Management - Human Resources Management (PERMAN)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits4
Subject guarantorIng. Jaroslav HalaštaSubject version guarantorIng. Jaroslav Halašta
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL01 Ing. Jaroslav Halašta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět objasňuje systematické a analytické metody a techniky používané manažery při zvyšování výkonnosti organizace v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti. Souběžně s teoretickými poznatky využívá zobecněných zkušeností managementu úspěšných podniků. Vedle osvojení teoretických znalostí je cílem výuky předmětu zvládnutí praktických aplikací vybraných manažerských metod a technik.

Teaching methods

Summary

- objasnit systematické a analytické metody a techniky používané manažery při zvyšování výkonnosti organizace v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti - seznámit se zobecněnými zkušenostmi managementu úspěšných podniků - zvládnout praktické aplikace vybraných manažerských metod a technik

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Zákon o zaměstnanosti č. 382/2005. 2. Management : základy, prosperita, globalizace. Jaromír Veber a kol.. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2000. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. 3. Personální management, řízení, organizace. Editoři Helmut Kasper, Wolfgang Mayrhofer ; [překladatelé Bruno Cempírek ... et al.]. Praha : Linde, 2005. 592 s. ISBN 80-86131-57-2. Doporučená literatura: 1. Zákoník práce

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner