170-0213/01 – Information Industry (INFPR)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLU0001 Mgr. Petra Sluková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit se základními pojmy, historickým kontextem a vývojem disciplíny - pochopit celou šíři problematiky se zdůrazněním národních specifik - prakticky procvičit práci s vybranými významnými systémy světové i české produkce v různých oborech lidské činnosti

Teaching methods

Summary

Seznámení studenta se základními pojmy, historickým kontextem a vývojem disciplíny, nastínění celé šíře problematiky se zdůrazněním národních specifik. Při cvičení ověření teoretických znalostí a procvičení práce s vybranými významnými systémy světové i české produkce v různých oborech lidské činnosti.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. VLASÁK, Rudolf: Světové informační systémy a služby. Informační průmysl. Praha, Karolinum 1999. 2. CEJPEK, Jiří : Úvod do právní informatiky, Karolinum 1997. 3. PIČMAN, D.: Patentové informace na Internetu. Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. Doporučená literatura: Aktuální materiály jednotlivých databázových a knihovnických servisních center, časopisy Ikaros, InformationToday. Domovské stránky WWW a portály jednotlivých systémů a oborových konferencí.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner