170-0213/01 – Information Industry (INFPR)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLU0001 Anonymizovaná Osoba
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit se základními pojmy, historickým kontextem a vývojem disciplíny - pochopit celou šíři problematiky se zdůrazněním národních specifik - prakticky procvičit práci s vybranými významnými systémy světové i české produkce v různých oborech lidské činnosti

Teaching methods

Summary

Seznámení studenta se základními pojmy, historickým kontextem a vývojem disciplíny, nastínění celé šíře problematiky se zdůrazněním národních specifik. Při cvičení ověření teoretických znalostí a procvičení práce s vybranými významnými systémy světové i české produkce v různých oborech lidské činnosti.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. VLASÁK, Rudolf: Světové informační systémy a služby. Informační průmysl. Praha, Karolinum 1999. 2. CEJPEK, Jiří : Úvod do právní informatiky, Karolinum 1997. 3. PIČMAN, D.: Patentové informace na Internetu. Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. Doporučená literatura: Aktuální materiály jednotlivých databázových a knihovnických servisních center, časopisy Ikaros, InformationToday. Domovské stránky WWW a portály jednotlivých systémů a oborových konferencí.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner