205-0001/01 – Computer Practice (PCP)

Gurantor departmentOffice of Information TechnologyCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Main contain of the subject is obtaining basic knoledge of computer working, orientation and using computer network, operating of DOS and Windows and mastering softwares WORD and EXCEL from MS OFFICE set.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Popis počítače, HW, SW, operační systémy, znalost přihlašování do sítě, základy e-mailu. 2. Základy operačního systému MS-DOS, práce s disky a adresáři. 3. Základy operačního systému MS-DOS, práce se soubory, dávkové soubory. 4. Základy operačního systému MS-DOS, speciální funkce. 5. Manažer M602, Průzkumník, komprimační programy. 6. Práce s MS Wordem , ovládání, nastavování parametrů stránky. 7. Práce s MS Wordem , práce se stala odstavců. 8. Práce s MS Wordem , tvorba tabulek, speciální funkce. 9. Práce s MS Excelem , formátování buněk. 10. Práce s MS Excelem , tvorba vzorců, užití tabulkových funkcí, adresování. 11. Práce s MS Excelem , tvorba grafů. 12. Práce s MS Excelem , užití programu při praktických úlohách. 13. Tvorba www stránky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.