205-0002/04 – CAD (computer-aided design) as Support in Projecting Process I. (PPPI)

Gurantor departmentComputer Technology UnitCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Filip Čmiel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

AUTOCAD: desktop; toolbars; units; system of coordinates; function keys; Ortho - F8; polar - F10; Grid - F7; Step - F9; point grabbing; zoom; drawing of layers; circle; ellipse; polygon; arch; spline; angle. Modify: delete; move; copy; multi-copy; rotate; scale; mirror; offset; snap; trim; lengthen; extend; break; chamfer; arrays; knots; menu. Layer; text; dimension; hatches; blocks; print.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Seznámení se s prostředím grafického CAD systému AutoCAD R2000 (popis obrazovky, zadávání příkazů, ovládání nástrojových panelů). 2-3. Kreslení základních entit, zadávání souřadnic, práce s obrazovkou. 4. Kreslící nástroje a pomůcky (přehled funkčních kláves, měření souřadnic, zjištění vlastností entit). 5-6. Základní editační funkce. 7 .Bezpříkazová editace, hladiny, barvy a typy čar. 8. Šrafování, psaní textů. 9-11. Kótování, bloky, atributy. 12. Křivky, vytváření, editace. 13. Tisk výkresu na výstupním zařízení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 49  0
        Written exam Written test 51  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner