205-0201/01 – Počítačové praktikum (PC)

Garantující katedraOddělení informačních technologiíKredity4
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER14 Ing. Martin Černek
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
PAP09 Ing. Stanislav Papaj
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znát postupy práce s PC (hardware, software, síť). Pomocí výpočetní techniky řešit příklady z technické praxe. Aplikovat dosažené znalosti SW na konkrétní úlohy ze stavebních oborů. Vytvořit algoritmus řešení jednoduchého problému a využít jej v SW. Pomocí SW třídit, kategorizovat, porovnávat a ilustrovat data.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Hlavní náplní tohoto předmětu je sjednocení a případně získání základních dovedností práce s PC, orientace a využívání počítačové sítě, uživatelské ovládání operačního systému WINDOWS, zvládnutí práce s aplikacemi MS OFFICE - Word, Excel, PowerPoint se zaměřením na problematiku studia stavebních oborů.

Povinná literatura:

http://fast10.vsb.cz/praktikum

Doporučená literatura:

http://fast10.vsb.cz/praktikum

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti během semestru odevzdávají zadané úkoly. Při nezvládnutí úkolu student povinně navštíví cvičení, ve kterém je probíraná látka důkladně vysvětlena a procvičena na dalších úlohách. Student je během semestru v trvalém kontaktu se svým pedagogem a průběžně získává a zdokonaluje své znalosti. Na závěr semestru jsou nabyté znalosti studenta prověřeny v testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět byl v akademickém roce 2011/2012 ukončen

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přihlašování do vnitřní sítě školy, zápis do LMS, síťové disky, základní principy práce se sítí, základy e-mailu. 2. Tvorba tabulky v textu pomocí textového editoru nejvyšší verze. 3. Editace a psaní matematických vzorců a symbolů prostřednictvém Editoru rovnic v textovém editoru nejvyšší verze. 4. Zásady psaní rozsáhlého textu pomocí textového editoru nejvyšší verze, vkládání objektů, kategorizace, tvorba aktivního obsahu. 5. Základ práce s tabulkovým procesorem nejvyšší verze. Zásady vypracování aktivních rastrů za pomocí vzorců a vnitřních příkazů. 6. Formátování rastrů v tabulkovém procesoru nejvyšší verze, tvorba, editace a použití řad pro praktické úlohy. 7. Maticový počet v tabulkovém procesoru - sčítání, násobení matic, inverzní a transponovaná matice, výpočet determinantu. 8. Tovrba různých typů grafů pro účely řešení praktických úloh i pro prezentaci výsledků práce. 9. Řešení úloh z geotechniky a stavebních hmot pomocí tabulkového procesoru nejvyšší verze. 10. Programování a prezentace úlohy ze statiky v tabulkovém procesoru nejvyšší verze. Algoritmizace řešení, ohled na potřebu uživatele, ochrana dat a vytvořeného algoritmu. 11. Zásady prezentování v aplikaci nejvyšší verze, animace, zvuk, automatické tvary a navigace, vnořená prezentace. 12. Prověření znalostí v testu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní