205-0301/02 – Technická informatika (TEIN)

Garantující katedraOddělení informačních technologiíKredity3
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prostřednictvím výpočetní techniky řešit příklady z technické praxe. Aplikovat dosažené znalosti SW na konkrétní úlohy ze stavebních oborů. Pomocí SW třídit, kategorizovat, porovnávat a ilustrovat data. Seznámit se s pojmem algoritmus, vytvořit algoritmus řešení úlohy ze stavební praxe a využít jej v programovacím jazyce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Hlavní náplní tohoto předmětu je získání dovedností práce s PC pro potřeby stavební praxe, včetně tvorby algoritmů a základů programování. Důraz je kladen na základy typografie, automatického generování textových polí, editace a úprava vzhledu rozsáhlého textového díla včetně grafických prvků. V oblasti technické informatiky je vysvětlen pojem algoritmus, základy programování, využití funkcí tabulkového procesoru k tvorbě grafů, třídění a vyhodnocování získaných dat, programování je použito pro tvorbu maker v programu Visual Basic. Veškeré poznatky jsou aplikovány na úkolech stavební praxe s příklady konkrétního využití.

Povinná literatura:

Jurčíková L.: Základy práce s PC- Elektronické učební texty VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003. (http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/pocitacove-praktikum/) Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmy a datové struktury. Elektronické učební texty VŠB, Ostrava 2007. ( http://mdg.vsb.cz/M/ )

Doporučená literatura:

Jurčíková L.: Základy práce s PC- Elektronické učební texty VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003. (http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/pocitacove-praktikum/) Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmy a datové struktury. Elektronické učební texty VŠB, Ostrava 2007. ( http://mdg.vsb.cz/M/ )

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přihlašování do vnitřní sítě školy, zápis do LMS, síťové disky, základní, principy práce se sítí, základy e-mailu. Základy typografie, editace rozsáhlého textu včetně grafických prvků. 2. Práce s textem většího rozsahu, zejména tvorba tabulek, psaní a editace matematických vzorců a symbolů prostřednictvím Editoru rovnic, vkládání objektů, pravidla pro používání grafiky, kategorizace, tvorba aktivního obsahu, to vše prostřednictvím textového editoru nejvyšší verze. 3. Základ práce s tabulkovým procesorem nejvyšší verze. Zásady vypracování aktivních rastrů za pomocí vzorců a vnitřních příkazů, formátování rastrů, tvorba, editace a použití řad pro praktické úlohy. 4. Maticový počet v tabulkovém procesoru - sčítání, násobení matic, inverzní a transponovaná matice, výpočet determinantu. 5. Tvorba různých typů grafů pro účely řešení praktických úloh i pro prezentaci výsledků práce, řešení úloh z geotechniky a stavebních hmot, funkce a vzorce tabulkového procesoru nejvyšší verze, zejména funkce statistické. 6. Třídění a vyhodnocování experimentálních dat v návaznosti využití pro další zpracování. 7. Programování a algoritmus – pojem, vývojový diagram, tvorba algoritmů jednoduchých procesů, přehled programovacích jazyků. 8. Algoritmy složitějších procesů, podmínky, cykly, 9. Struktury, pole. 10. Programovací jazyk – Visual Basic, seznámení, základy, typy proměnných, základní příkazy, struktura programů. 11. Makra, jednoduchý záznam, úprava, programování nových. 12. Odevzdání a hodnocení semestrálního programu. 13. Prověřování znalostí na základě průběžných testů, závěrečné vyhodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1. Absolvování všech povinných úkolů 2. Dosažení minimálně 51 bodů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260003) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2014/2015 letní