205-0301/03 – Technická informatika (TEIN)

Garantující katedraOddělení informačních technologiíKredity3
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prostřednictvím výpočetní techniky řešit příklady z technické praxe. Aplikovat dosažené znalosti SW na konkrétní úlohy ze stavebních oborů. Pomocí SW třídit, kategorizovat, porovnávat a ilustrovat data. Seznámit se s pojmem algoritmus, vytvořit algoritmus řešení úlohy ze stavební praxe a využít jej v programovacím jazyce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Hlavní náplní tohoto předmětu je získání dovedností práce s PC pro potřeby stavební praxe, včetně tvorby algoritmů a základů programování. Důraz je kladen na základy typografie, automatického generování textových polí, editace a úprava vzhledu rozsáhlého textového díla včetně grafických prvků. V oblasti technické informatiky je vysvětlen pojem algoritmus, základy programování, využití funkcí tabulkového procesoru k tvorbě grafů, třídění a vyhodnocování získaných dat, programování je použito pro tvorbu maker v programu Visual Basic. Veškeré poznatky jsou aplikovány na úkolech stavební praxe s příklady konkrétního využití.

Povinná literatura:

Jurčíková L.: Základy práce s PC- Elektronické učební texty VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003. (http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/pocitacove-praktikum/) Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmy a datové struktury. Elektronické učební texty VŠB, Ostrava 2007. ( http://mdg.vsb.cz/M/ )

Doporučená literatura:

Jurčíková L.: Základy práce s PC- Elektronické učební texty VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003. (http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/pocitacove-praktikum/) Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmy a datové struktury. Elektronické učební texty VŠB, Ostrava 2007. ( http://mdg.vsb.cz/M/ )

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1st Logging into the school's internal network, write to the LMS, network drives, basic principles of networking, basic e-mail. Fundamentals of typography, editing text, including a large graphic elements. 2nd Working with text larger scale, especially for creating tables, writing and editing mathematical formulas and symbols through the Equation Editor, inserting objects, rules for the use of graphics, categorization, creation of active content, all through a text editor, the highest version. 3rd Basics spreadsheet highest version. Principles of developing active rasters using internal commands and formulas, formatting, grids, creation, editing and use of lines to practical problems. 4th Matrix in a spreadsheet - addition, matrix multiplication, inverse and transpose of a matrix, determinant calculation. 5th Creating different types of graphs for the purpose of solving practical problems and to present results of the work, solving problems of geotechnical engineering and building materials, functions and formulas spreadsheet highest version, especially statistical functions. 6th Classification and evaluation of experimental data in connection with applications for further processing. 7th Programming and algorithm - concept flow chart creation process simple algorithms, an overview of programming languages. 8th Algorithms more complex processes, conditions, loops, 9th Structures, arrays. 10th The programming language - Visual Basic, introduction, basics, types of variables, basic commands, the structure of programs. 11th Macros, simple recording, editing, programming new ones. 12th Submission and evaluation of the semester. 13th Verification of knowledge based on written tests and final evaluation.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku