205-0501/01 – Počítačová grafika 1 (PCG1)

Garantující katedraOddělení informačních technologiíKredity2
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
BRI049 MgA. Barbora Knobová
KOC0291 MgA. Jaroslav Kocián
KUB03 Mgr. Věra Kubicová
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvíjet kreativitu a invenci pomocí výpočetní techniky. Pochopit základy typografie a používat textového editoru při tvorbě. Schopnost analyzovat, plánovat a řešit předložený problém prostřednictvím tabulkového procesoru a jednoduchých programů. Aplikovat znalosti grafického editoru na vlastní výtvarný návrh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se přednáškovou formou seznámí s teorií typografie, fotografie, možnostmi softwarových aplikací a tuto teorii následně aplikují na vlastních návrzích a řešeních. Praktickými výstupy během semestru bude rešerše (esej), programovaná úloha, informační (textový) plakát formátu B1, fotografická koláž a plakát „ateliérový“, který bude v tomto předmětu hodnocen z hlediska zvládnutí počítačové grafiky.

Povinná literatura:

http://fast10.vsb.cz/praktikum

Doporučená literatura:

http://fast10.vsb.cz/praktikum

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti během semestru elektronicky odevzdávají zadané úkoly. Student je během semestru v trvalém kontaktu se svými pedagogy a průběžně získává a zdokonaluje své znalosti. Na závěr semestru jsou nabyté znalosti studenta prověřeny v testu a ověřeny odevzdaným výtvarným dílem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie textového editoru, možnosti, technika užití, pravidla práce. 2. Základy užití tabulkového procesoru. 3. Bibliografie, citace dle norem, označování výtvarných děl. 4. Esej, výtah z odborného textu, vyhledávání na Internetu, blogování. 5. Základy typografie, anatomie písma a textu. 6. Informační plakát formát B1, LayOut. 7. Teorie tabulkového procesoru, možnosti, technika užití, vzorce, funkce, grafy, makra. 8. Úlohy řešené pomocí tabulkového procesoru. 9. Algoritmus a programování. 10. Řešení problému od tvorby algoritmu až po vytvoření uživatelsky přívětivého programu. 11. Fotografie, osvětlení, expozice, fotografie architektury, focení modelů. 12. Zpracování fotografií prostřednictvím grafického editoru do koláže. 13. Prezentace typografického programu In design 14. Odevzdání závěrečné práce (ateliérový plakát), vykonání testu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: min. 70 % účaasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní