205-0502/01 – Počítačová grafika 2 (PCG2)

Garantující katedraOddělení informačních technologiíKredity2
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvíjet kreativitu a invenci pomocí vektorových grafických editorů. Znát postupy kreslení a modifikace jednotlivých entit. Rozeznat a správně použít poznané postupy při kreslení. Nakreslit stavební výkres se všemi náležitostmi (kóty, text, tabulky, popisová pole, šrafy, měřítko). Navrhovat, vizualizovat a prezentovat vlastní imaginace a objekty. Modifikovat a ukazovat vlastní navržené objekty v grafických šablonách (kresba, grafika, olejomalba, apod.)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Kreslení ve 2D grafickém editoru AutoCAD do úrovně nakreslení kompletního stavebního výkresu a jeho tisku. Návrhy vlastních objektů v aplikaci SketchUp, prezentace objektů v aplikaci Artlantis. Vložení objektu do fotografie, užití grafické šablony pro další prezentaci

Povinná literatura:

http://www.fast.vsb.cz/autocad2008 http://fast10.vsb.cz/zadani/ACAD/SketchUp.pdf http://www.artlantis3d.com/Tutorials/

Doporučená literatura:

http://www.fast.vsb.cz/autocad2008 http://fast10.vsb.cz/zadani/ACAD/SketchUp.pdf http://www.artlantis3d.com/Tutorials/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti během semestru elektronicky odevzdávají zadané projekty. Na závěr semestru jsou nabyté dovednosti studenta prověřeny v praktickém testu a ověřeny odevzdanými elektronickými výtvarnými díly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se s prostředím grafického CAD systému (obrazovka, zadávání příkazů, ovládání nástrojových panelů, funkce myši, klávesové zkratky, zoom). Kreslení základních entit, zadávání souřadnic, práce s obrazovkou. 2. Modifikační nástroje, bezpříkazové editace, vlastnosti entit. 3. Procvičení a prohloubení dosavadních dovedností na příkladu části stavebního výkresu. 4. Hladiny, barvy, typy a tloušťky čar. 5. Text, psaní, editace, zarovnání. 6. Kótování, vlastnosti kóty, zásady kótování. 7. Bloky, šrafy, rozvržení a tisk. 8. SketchUp – kreslící a editační nástroje, vkládání a tvorba komponent a jejich editace. 9. Vlastní návrh ve SketchUpu. 10. Vizualizace návrhu v aplikaci Artlantis, příprava a import, úprava, osvětlení, rendering. 11. Vložení do fotky, výstupy v grafických šablonách. 12. Test dovedností vektorového grafického editoru AutoCAD. 13. Odevzdávání prezentací ve formě renderovaných „fotografií“, hodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: min 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní